Thứ Năm, Tháng Chín 19

Thẻ: Học Văn bằng 2 Đại học Tiểu học ở Sài Gòn

Học Văn bằng 2 Đại học Tiểu học ở Sài Gòn

Học Văn bằng 2 Đại học Tiểu học ở Sài Gòn

Văn bằng 2 Đại học Sư phạm Tiểu học tại TPHCM, Văn bằng 2 Sư phạm tại TPHCM
ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC TIỂU HỌC Ở SÀI GÒN Đào tạo Văn bằng 2 Đại học Tiểu học ở Sài Gòn, yêu cầu học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải đáp ứng 1. Về phẩm chất đạo đức – Yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, là công dân tốt, chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành. – Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu. – Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, có quan hệ tốt với gia đình học sinh và cộng đồng, biết vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hóa giáo dục. – Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, ngh