Bài tập cuối tuần lớp 3

… 95 46 37 b Tính: 74 – 38 + 27 = 63 35 + 15 – 40 = 10 Câu 8: Mẹ mua 24 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều số gạo nếp 17 kg Hỏi mẹ mua ki- lô- gam gạo tẻ? Mẹ mua số gạo tẻ là: 24 +17 =41 (kg) Đáp số :41 kg … 58 + 17 46 + 49 100 – 54 75 – 38 …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… b Tính: 74 – 38 + 27 35 + 15 – 40 = = = = Câu 8: Mẹ mua 24 kg gạo nếp,…

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3

*

*

Phiếu tập cuối tuần 13 Họ tên : Lớp : tập cuối tuần 10 lớp Môn : Toán Tính a, 173,44 : 32 112 ,56 : 28 155 ,9 : 15 b, 372,96 : 857 ,5 : 35 431, 25 : 1 25 Tính nhẩm 1,2 : 10 4,6 : 1000 781 ,5 Phiếu tập cuối tuần 14 Họ tên : Lớp : Môn : Toán Tính 308 : 5, 5 85 : 14 962 : 58 48 : 35 1041, : 267 1649 : 4, 85 72 : 34 18 : 0,24 1118 : 17,2 : 1 ,5 Tính nhẩm 15, 26 : 0, 25 978,3 : 0,1 25 … tiện : a, 25, 7 + 9,48 +14,3 b, 8,24 + 3,69 + 2,31 c, 8, 65 + 7,6 + 1, 35 + 0,4 d, 5, 92 + 0,44 + 5, 56 + 4,08 e, 7 ,5 + 6 ,5 + 5, 5 + 4 ,5 + 3 ,5 + 2 ,5 Tìm số trung bình cộng số : 11 a, 26, 45 ; 45, 12 ; 12,43…

*

… a) 31 : 0, 31 ……… 0 ,5 x 20 c) 11 7 : 3, 25 …… 9 31 : 24 ,5 b) 11 43 : 25, 4…… 11 7 : 2,6 d) 72 : 6,4 ………… 12 0 : 12 ,5 Bài 3: Tính: a) ( 17 ,1 25 + 8,0 75 ) : 1 ,57 5 – 14 , 65 b) ( 73,264 : 12 , 05 + 35, 5 x … x 5, 7 b) 3 ,18 x 0, 254 c) 0,02 61 x 0,423 Bài 3: Tính nhẩm: a) 2 , 51 36 x 10 0 = … ; 1, 010 1 x 10 00 =… b) 0,0684 x 10 0 =… 25 x 0, 01 =… 5, 9384 x 10 00 =… ; 0, 054 56 x 10 00 =… 8 ,5 x 0 ,1 = … 62 x 0,0 01 18 : b) Tìm 12 ,5% của 37 ,5 18 x 10 0 : 15 = 12 0 … 37 ,5 : 10 0 x 12 ,5 = 4,68 75 …… 18 : 10 0 x 15 = 2,7 …… 37 ,5 x 10 0 : 1, 25 = 300 ……… c) Tìm một số biết 25% của số đó là 16 d)Tìm một…

*

… Họ tên học sinh:Trờng Lớp: Môn Tiếng Việt Câu 1: Khoanh chữ trớc từ không trí thức 1) a bác sĩ b kỹ s c công nhân d bác … ngữ thích hợp Từ ngữ có tiếng chơng Từ ngữ có tiếng trơng M : chơng trình M : khai trơng a B Câu 3: Khoang tròn chữ trớc từ ngữ viết a gẫy chân b gẩy đàn c vẩy cá d vẫy tay e lạnh lẻo g nhạt nhẽo … Thởng tiền công cho ngời mang quà c Ngả mũ chào ngời mang quà d Nói cộc lốc với ngời mang quà Phần cuối câu chuyện, nhà văn hiểu điều gì? Khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời a Ngời hầu biết…

Xem thêm: Đề Thi Minh Họa Môn Lý 2017 Lần 2, Đề Thi Thử Nghiệm Thptqg 2017

*

… Phiếu tập cuối tuần 13 Họ tên : Lớp : Môn : Toán Tính a, 173,44 : 32 112 ,56 : 28 155 ,9 : 15 b, 372,96 : 857 ,5 : 35 431, 25 : 1 25 Tính nhẩm 1,2 : 10 4,6 : 1000 781 ,5 : 100 15, 4 : 100 45, 82 … Phiếu tập cuối tuần 15 Họ tên : Lớp : Môn : Toán Tính a, 18 ,5 : 7,4 1, 65 : 0, 35 87 ,5 : 1, 75 9 ,55 8 : 2,7 19, 152 : 3,6 13,04 : 2, 05 Tìm x a, x x 2,1 = 9,03 b, 3, 45 x x = 9,66 c, x : 9,4 = 23 ,5 … tiện : a, 25, 7 + 9,48 +14,3 b, 8,24 + 3,69 + 2,31 c, 8, 65 + 7,6 + 1, 35 + 0,4 d, 5, 92 + 0,44 + 5, 56 + 4,08 e, 7 ,5 + 6 ,5 + 5, 5 + 4 ,5 + 3 ,5 + 2 ,5 Tìm số trung bình cộng số : a, 26, 45 ; 45, 12 ; 12,43…
… 2=0 d’: 2x + y – = Bài 30: Tìm góc hai đường thẳng: d: x + 2y + = d’: 2x – y + = Bài 31: Tính bán kính đường tròn có tâm điểm I(1;5) tiếp xúc với đường thẳng ∆ : 4x – 3y + = Bài 32: Lập phương … = + 2t Bài 26: Cho đường thẳng ∆ có ptts  y = + t a Tìm điểm M nằm ∆ cách điểm A(0 ;1) khoảng b Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ∆ với đường thẳng x + y + = c Tìm điểm M ∆ cho AM ngắn Bài 27: … giác có trung điểm cạnh M(-1; 0) ; N(4 ; 1); P(2 ;4) Bài 28: Với giá trị tham số m hai đường thẳng sau vng góc: ∆1 : mx + y + q = ∆ : x –y + m = Bài 29Xét vị trí tương đối cặp đường thẳng sau đây:…
Bài làm thêm cuối tuần lớp Họ tên: Lớp 3C Bài Tính giá trị biểu thức sau: a 32 0 + 60 + = 45 : x = = = 32 5 – 25 + 87 = = x : = = b 23 + (678 – 34 5) … x (35 – 29) = ( 23 + 56) x = = = Bài Một hình chữ nhật có chiều dài 45 cm, chiều rộng 3dm Tính chu vi hình chữ nhật Bài giải Bài Bài Tính chu vi hình vuông có cạnh 63 cm Bài giải Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm chiều dài gấp lần chiều rộng…

Xem thêm: Bộ 4 Đề Minh Họa Môn Hóa 2018 Môn Hóa Học, Đề Minh Họa Môn Hóa Học Năm 2018 Bản Word

… bố đẻ em bé Cậu bé đưa cho sứ giả kim khâu, yêu cầu rèn kim thành dao thật sắc Bài Các từ viết tả là: 3; 4; 6; 7; 9; 14 Bài Điền từ 1, l hay n: ….nước sông, ….lúa ….nếp, ….luyện ….nói, ….lỉnh … Bài 1 Nhà vua nghĩ việc yêu cầu làng nộp gà trống biết đẻ trứng vàng Vì lệnh vua vô lí ( gà trống đẻ trứng đẻ trứng vàng.) Cậu bé khóc om sòm … đồng vàng Cậu bé dũng cảm cứu bạn anh hùng trường Chiếc xe lao nhanh tên bắn 10 .Hai sừng trâu cứng hai gọng kìm Bài HS tự viết theo gợi ý …
… tiếng việt (Tuần 8) I Toán: Bài 1: Đặt tính tính: 26 + 43 43 + 26 29 + 18 + 36 26 + 14 Bài 2: Tính: 16 + 10 = 24 13 + = + + 18 = 35 + 19 32 = 93 + 72 + 28 42 + 58 45kg + 27 kg 20 kg = 89dm … là: 31 17 62 44 51 82 92 45 52 27 82 38 42 16 Bài 2: Tìm x: x + 46 = 72 48 + x = 51 x + 25 = 41 x + 39 = 92 47 + x = 62 x + 53 = 82 Bài 3: > , 68 940 13

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *