Bài tập đảo ngữ câu điều kiện violet

Câu điều Kiện đảo Ngữ, Câu điều Kiện ẩn Câu điều kiện đảo ngữ có chủ ngữ đứng sau động từ, câu điều ẩn có ý như câu điều kiện nhưng cấu trúc của nó không hoàn toàn giống như một câu điều … điều kiện đầy đủ hai mệnh đề (mệnh đề IF và mệnh đề chính). Trong bài này, ta sẽ xem xét tất cả các trường hợp câu điều kiện đảo ngữcâu điều kiện ẩn. * Trường hợp 1 – Đảo ngữ: – Câu điều … hợp 2: Câu điều kiện ẩn có thể là bất cứ loại câu điều kiện nào (hiện tại có thật, không thật, quá khứ không thật) – Trong câu điều kiện ẩn, không có đủ hai mệnh đề (mệnh đề điều kiện và…

Bạn đang xem: Bài tập đảo ngữ câu điều kiện violet

*

*

*

Xem thêm: Bộ 10 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 Có Đáp Án, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5

… : 8631212 UNIT 1 Câu Điều Kiện Conditionals AND IF sentences A. Cấu trúc chung của câu điều kiện gồm 2 phần (IF clause – Main clause) I .Câu điều kiện dạng I (Câu điều kiện có thực ở hiện … hear, and neither could he see. * Đối với trạng ngữ đặt đầu câu để nhấn mạnh cũng có đảo ngữ. Note: đối với trạng ngữ chỉ địa điểm không cần đảo do/does/did. Eg22: A dog sat by his side→ … you will fail the exam. = Unless you study hard , you will fail the exam. II. Câu điều kiện dạng II (Câu điều kiện không có thực ở hiện tại) If + S + Ved / were , S + would / could / should…

*

SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN ĐA DẠNG HOÁ NGUỒN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY.DOC

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Công Nghệ 8 1 Tiết Hk2, Đề Kiểm Tra Công Nghệ 8 Một Tiết Hkii

Có thể bạn quan tâm:  đề thi thử đại học môn vật lý 2016

… nhiều ngời cho rằng không thể có điều kiện để các trờng ngoài công lập phát triển. Nhận thức của một số ngành hữu quan cũng cha thật đầy đủ, cha quan tâm tạo điều kiện để các trờng ngoài công lập … cao, vùng sâu, vùng đồng bằng sông Mê Kông, vùng có điều kiện kinh tê- xà hội khó khăn còn thấp so với các vùng khác trong toàn quốc. Theo điều tra dân số, năm 1999 trong tổng số 16,5 triệu trẻ … giảng dạy tăng bình quân chỉ có 1,7% và ngợc lại quy mô đào tạo giảm 3,6%/ năm, đà không tạo điều kiện cho việc sử dụng hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật đà đợc thiết lập mà còn là yếu tố không…

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *