Bài tập tiếng anh lớp 3 (mới) unit 14: are there any posters in

Tiếng Anh Unit 14 lớp 5: What happend in the story?

truongxaydunghcm.edu.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh Bài tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 14: What happened in the story? có đáp án gồm các dạng bài tập tiếng Anh khác nhau về từ vựng ngữ pháp, giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố các kiến thức được học trong Bài 14 tiếng Anh lớp 5 chương trình mới. Sau đây mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 (mới) unit 14: are there any posters in

I. Fill in the blank with suitable letters:

1. C__ST__E

2. __REED__

3. Y__UNG B__O__HER

4. S__UPI__

5. IS__A__D

6. PR__NCE

7. S__ARF__UIT

8. F__ND

9. M__USE

10. DE__ICI__US

11. LEA__N

12. VI__TNA__E__E ST__RY

13. HA__D-WO__KIN__

14. __A___ AW__Y

15. CH__RAC__ER

16. I__TEL__IGE__T

17. LA__T __EEK

18. BL__CK __E__D

19. FA__OURIT__ BO__K

20. __LDER ___ROT__ER

Đáp án

1 – Castle 2 – Greedy 3 – Young brother 4 – stupid 5 – island
6 – prince 7 – starfruit 8 – find 9 – mouse 10 – Delicious
11 – learn 12 – vietnamese story 13 – hard working 14 – Far away 15 – character
16 – intelligent 17 – last week 18 – black seed 19 – Favorite book 20 – older brother
Có thể bạn quan tâm:  Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2017

II. Reorder these sentences to make a story:

a – An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

b – King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away.

c – King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

d – One day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Đáp án: 1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c

III. Listen and write:

1. A: What are you doing, Linda?

B: I’m ________ The _________ Starfruit Tree.

A: I read it ______ _______ . What do you think of the ______ brother?

B: I think the older brother is very ______

A: Yeah, you’re _______. How baout the younger one?

B: He’s very ________

A: Do you like the story?

B: Yes, I do. We can _______ a lesson from it: don’t be so greedy.

2. A: What are you reading, Nam?

B: Aladin and the ______ ______.

A: What do you think of Aladin?

B: He’s ________

Đáp án:

1. A: What are you doing, Linda?

B: I’m ___reading____ The ____golden_____ Starfruit Tree.

Xem thêm: Bài Tập Sửa Lỗi Sai Tiếng Anh Lớp 7, Bài Tập & Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 7

A: I read it __last____ ____week___ . What do you think of the __two____ brothers?

B: I think the older brother is very ___greedy___

A: Yeah, you’re ____right___. How about the younger one?

B: He’s very ____kind____

A: Do you like the story?

B: Yes, I do. We can ____learn___ a lesson from it: don’t be so greedy.

2. A: What are you reading, Nam?

B: Aladin and the ___magic___ ___lamp___.

A: What do you think of Aladin?

B: He’s ____intelligent____

IV. Read and fill in the blank:

THE FOX AND THE CROW

A long time ago, there was a fox and a crow. The __1____ stood on the roof of the house with a piece of ____2___ in its beak. The hungry ___3____ was standing on the ground. The fox ____4____ the crow, “Can you give me some meat?” The shook its head. Then the fox aksed, “Can you dance?” The shook its head. Then the fox asked , “Can you sing?” “Yes,…” the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, “Ha ha! Thanks for the meat”.

Đáp án: 1 – crowl 2 – meat; 3 – fox; 4 – asked;

V. Write about your favourite book:

1. What kinds of books do you like?

___________________________________________

2. What is your favourite book?

___________________________________________

3. Which character do you like best?

___________________________________________

4. Which character don’t you like ?

___________________________________________

5. Why do you like this book?

___________________________________________

Các em học sinh tự trả lời.

Gợi ý:

1 – I like folk tales.

2 – It is the Golden starfruit tree.

3 – I like the younger brother.

4 – I hate the older brother.

5 – Because I can learn a lesson from this book.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Văn 9 Phần Thơ Hk2, Đề Và Đáp Án Kt Văn 9 (Phần Thơ)Hk2

Như vậy, truongxaydunghcm.edu.vn đã giới thiệu tới các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? kèm đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên truongxaydunghcm.edu.vn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 – 2020 hơn.

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *