Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4, 5, 6

Bài kiểm tra 15 phút Unit 4 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 do truongxaydunghcm.edu.vn tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4, 5, 6

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4

Bản quyền thuộc về truongxaydunghcm.edu.vn nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word which has underlined part pronounced differently

1. A. dish

B. sugar

C. shoes

D. sing

2. A. chauffer

B. shampoo

C. children

D. cashier

3. A. exhibition

B. question

C. collection

D. tradition

4. A. similarity

B. talent

C. happy

D. hard

5. A. division

B. occasion

C. leisure

D. ensure

Có thể bạn quan tâm:  đề thi hsg hóa 9 cấp huyện có đáp án violet

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken ___________ almost every year and has grown in size.

A. note

B. notice

C. time

D. place

2. Teenagers in Viet Nam like K-pop, and they like Korean films ___________.

A. too

B. either

C. so

D. however

3. The puppet shows present ____________ themes of Vietnamese villages.

A. country

B. rural

C. city

D. urban

4. Classical music is not __________ as pop music.

A. as exciting

B. as excited

C. exciting

D. more excited

5. Water puppetry_________ in the 11th century in the villages of the Red River Delta of North Viet Nam.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Chương 2 Hình Học 9 Violet, Tài Liệu Ôn Tập Chương 2 Hình Học 7 Violet

A. start

B. begin

C. originated

D. formed

Exercise 3: Write the second sentences so that it has the same meaning to the first one.

1. I think rock music is more popular than jazz.

I think jazz music isn’t ________________________________

2. Do you like seeing a water puppet show?

Are you ___________________________________________

3. They perform the water puppet show in a pool.

The water puppet show _______________________________

4. What is your favourite kind of music?

What kind _________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4

Exercise 1: Choose the word which has underlined part pronounced differently

1. D

2. C

3. B

4. D

5. D

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. A

3. B

4. A

5. C

Có thể bạn quan tâm:  Tóm tắt lý thuyết chương oxi lưu huỳnh

Exercise 3: Write the second sentences so that it has the same meaning to the first one.

1. I think jazz music isn’t as popular as rock music.

2. Are you interested in seeing a water puppet show?

3. The water puppet show is performed in a pool.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Toán Lãi Suất Ngân Hàng Lớp 9 Lãi Suất Ngân Hàng

4. What kind of music do you like most?

Trên đây truongxaydunghcm.edu.vn đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Word Form lớp 7 Unit 4, Bài tập Unit 4 lớp 7 nâng cao: Music and Arts…. được cập nhật liên tục trên truongxaydunghcm.edu.vn.

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *