Đề thi

Chuyên đề kim loại tác dụng với axit violet

… FeO .Bi 16: Cho m gam kim loại A tác dụng hết với dd HNO3 loÃng thu đợc 0,672 lít NO ! ở đktc , cô cạn dd sau phản ứngthu đợc 12,12 gam tinh thể A(NO3)3.9H2O . Kim loại A là A. Al B. … 5*9:”9Bi 18: Cho 2,52 gam hh Mg , Al tác dụng hết với dd HCl d thu đợc 2,688 lít khí đktc . Cũng cho 2,52 gam 2 kim loaitrên tác dụng hết với dd H2SO4 đặc nóng thu đợc 0,672 lít khí … khácBi 26: Hoà tan hoàn toàn 17,4 gam hh 3 kim loại Al , Fe , Mg trong dd HCl thấy thoát ra 13,44 lít khí đktc . Nếu cho34,8 gam hh 3 kim loại trên tác dụng với dd CuSO4 d , lọc toàn bộ chất rắn…

Bạn đang xem: Chuyên đề kim loại tác dụng với axit violet

*

*

*

Xem thêm: Đáp Án 121 Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Violet, Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Violet

… 96 gam kim loại . Lượng kim loại này tác dụng hết với dd HCl thu được 0,25 mol H2 . Tính nồng độ mol/lit của các chất trong dd A Trường THPT Hoằng Hóa 2 GV : Tống Thị Ánh BÀI TẬP KIM LOẠI … này tác dụng với V(Lit) dd AgNO3 0,1 M sau phản ứng được chát rắn E nặng 3,36 gam . Tính V ?Dạng 4 : Cho nhiều kim loại vào dd chứa nhiều muối :Câu 1.Cho 0,3 mol Al và 0,6 mol Fe tác dụng với … lá kim loại ra rửa sạch , làm khô , cân lại thấy nặng 2,0 gam Tính giá trị của a ?Câu 3. Cho kim loại A tác dụng với dd AgNO3 dư . Lượng chất rắn kết tủa thu được gấp 12 lần khối lượng kim…

*

*

Xem thêm: Chuyên Đề Hàm Số Và Đồ Thị Lớp 9 Violet, Hàm Số Bậc Nhất Lớp 9 Violet

… Bài 32: Cho 16,2 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) tác dụng hết với 0,6 mol O2 thu được chất rắn X. Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Kim loại … Trường THPT Lạng Giang số 1 – Tỉnh Bắc Giang GV: Nguyễn Tuấn QuảngI) Bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch axit Bài 1 : Cho 1,86 g hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng dư sau phản … 21,6 gam. Cho hỗn hợp B tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 NO là sản phẩm khử duy nhất .Tính a Bài 18: Cho 8,4 gam Fe tác dụng với 400ml dung dịch HNO3…

Chuyên mục: Đề Thi

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button