đề kiểm tra hóa 8 chương 2 violet

… từ tra i sang phải (tỉ xích 1cm ứng với 10 0N)CÂU III. Một người chuyển động trên quãng đường 30km với vận tốc 15 km/h. Nửa thời gian đầu người đó đi với vận tốc V 1 = 10 km/h. … THUẦN MỸ-BA VÌ-HÀ NỘIĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚTMÔN VẬT LÍ 8ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊNCÂU I: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu tra lời đúng 1.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hóa 8 chương 2 violet

Có một ô tô chuyển động … động thẳng đều.3. Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 2m/s trong thời gian 10 giây vậy quãng đường ô tô đi được là: A. 20km/h B. 0,02km D. 2m D. 5m 4. Cách làm nào…

*

*

… khác 1 0,75 ≠≠ ⇔ ∆ = + + > ⇔ + + >− + − ≠222m 0m 0(m 1) 8m 0m 10 m 1 0m .1 (m 1) .1 2 0m 5 21 5 21 m 0m … Quảng Bình Đề kiểm tra học kỳ II – năm học 2008-2009 Trờng: Môn: TON ch.Trình: Nõng cao lớp: 12 Họ tên: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Số báo danh: Đề01.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Th E Hok – A Dictionary Of The Hok

trang, gồm … LC-Thang điểm kiểm tra học kỳ II – năm học 2008-2009 Môn: TON ch.Trình: Nõng cao lớp: 12 (Gm 3 trang ) Câu Nội dung cần đạt được Điểm CâuI 3,5 điểm 1. (2,0 điểm)…

Xem thêm: Tài Liệu Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm, Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh 6

*

*

*

… của cacbohidrat là:A. C 12 H22O 11 B. (C6H 10 O5 )n C. C6H 12 O6 D.CT khácCâu 13 : Khử glucozơ bằng hidro để tạo socbitol.Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1, 82g Socbitol với H= … Câu 11 : Hoà tan 6 ,12 g hỗn hợp glucozơ,saccarozơ vào H2O được dd X.Cho X t/d dd AgNO3/NH3 dư thu được 3,24g Ag.Khối lượng saccarozơ trong X là :A. 2 ,17 g B. 3,42g C. 3,24g D. 2 ,16 gCâu 12 .Đốt … dùng để tạo ra 1, 82g Socbitol với H= 80% là bao nhiêu?A. 2,25g B. 1, 44g C. 22,5g D. 14 ,4gCâu 14 : C3H6O2 có hai đồng phân đều tác dụng được với NaOH, không tác dụng với Na. Công thức cấu…

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *