đề kiểm tra lịch sử 7 học kì 2

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 là Tài liệu tổng hợp nhiều đề thi học kì 2 của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung đề thi bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo để làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập, mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch Sử năm 2021 số 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học 2020-2021

Môn: Lịch sử 7

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

(Khoanh tròn trước câu trả lời đúng từ câu câu 1 đến câu 4 )

Câu 1 (0,25 điểm): Hội thề Lũng Nhai được tổ chức ở:

A. Nghệ An

B. Quảng Ninh

C. Thanh Hóa

D. Cao Bằng

Câu 2 (0,25 điểm): Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

A. Vua quan ăn chơi sa sỉ,triều đình rối loạn,nhân dân lầm than.

Bạn đang xem: đề kiểm tra lịch sử 7 học kì 2

B. Nhân dân nổi dậy chống lại triều đình

C. Đất nước có giặc ngoại xâm

D. Mâu thuẫn giai cấp lên cao

Câu 3 (0,25 điểm): Lí do dẫn đến khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài :

A. Nhà nước đánh thuê nặng đối với nhân dân

B. Chính quyền phong kiến mục nát

C. Nông dân bị mất mùa nên nổi dậy.

D. Quan lại bắt nhân dân đi lao dịch

Câu 4 (0,25 điểm): Mục đích Nguyễn Huệ tiến ra Bắc lần 2 là :

A.Tri tội Nguyễn Hữu Chỉnh

B. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn

C. Lật đổ chính quyền họ Trịnh

D.Thu phục Bắc Hà

Câu 5 (1 điểm): Hãy nối đặc điểm về hành chính, pháp luật, quân đội, đối ngoại của triều Nguyễn ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp.

Mời các bạn xem đáp án đề số 1 trong file tải về.

Đề thi Sử 7 học kì 2 số 2

THIẾT KẾ MA TRẬN

Tên Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

I. Nước Đại Việt ở thế kỷ XVI- XVIII

– Trình bày được tình hình kinh tế nông nghiệp Việt Nam (TK XVI – XVIII).

Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

– Giải thích Nguyên nhân dẫn đến nông nghiệp Đàng ngoài không phát triển

Giải thích được vai trò quan trọng Quang Trung có trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn .

 

 

 

 

 

 

Số câu: 2

Số điểm: 6

Tỉ lệ 60%

 

Câu 1a

Số điểm:2 =66,7%

Câu 2a:2 điểm = 66,7%

Câu 1b

Số điểm:1 =33,3%

Câu 2b:1điểm =33,3%

 

Số câu: 2

Số điểm: 6 Tỉ lệ 60%

 

II. Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

– Tóm tắt được các chính sách về chính tri, đối ngoại của nhà Nguyễn

 

 

Nhận xét tác động của những chính sách đối ngoại đến tình hình đất nước

 

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm:4 Tỉ lệ: 40%

Câu: 3.a

Số điểm: 2= 50%

 

Câu 3b

Số điểm: 2=50%

Số câu: 1

Số điểm:4 Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu:3

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %

Số câu: 1,5

Số điểm: 6

60%

Số câu: 1

Số điểm: 2

20%

Số câu : 0,5

Số điểm: 2

20 %

Số câu: 3

Số điểm: 10

100%

Đề bài

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG THCS ĐÔNG BO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: LỊCH SỬ 7

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3 điểm)

Trình bày tình hình kinh tế nông nghiệp Việt Nam (TK XVI – XVIII). Giải thích Nguyên nhân dẫn đến nông nghiệp Đàng Ngoài không phát triển?

Câu 2 (3 điểm)

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là gì?

Câu 3 (4 điểm)

Tóm tắt các chính sách về chính tri, đối ngoại của nhà Nguyễn. Những chính sách đối ngoại đã tác đông đến tình hình đất nước như thế nào?

Đáp án đề thi HK2 Lịch sử 7 số 2

Câu 1 (3 điểm)

*Nông nghiệp ở Đàng ngoài (1 điểm)

– Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng nền sản xuất Nông nghiệp.

– Ruộng đất công làng xã bị cường hảo đem cầm bán vv..

* Nông nghiệp Đàng trong (1 điểm)

– Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang, cấp lương ăn, nông cụ, thành lập làng ấp mới ở khắp vùng Thuận – Quảng

– Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên

* Nguyên nhân nông nghiệp Đàng Ngoài không phát triển: (1 điểm)

– Do chiến tranh giữa các thế lực Phong kiến

– Do nhà nước không quan tâm.

Câu 2 (3 điểm)

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. (2 điểm)

Nguyên nhân. (1 điểm)

– Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

– Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

Ý nghĩa : (1điểm)

– Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn – Trịnh, Lê , thống Nhất đất nước.

-Đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm, Thanh, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

* Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn (1 điểm)

– Lật đổ các tập đoàn phong kiến (Nguyễn, Trịnh, Lê) thống nhất đất nước.

– Đánh đuổi ngoại xâm Xiêm (1785) Thanh (1789)

Câu 3 (4 điểm)

*Chính trị (1 điểm)

– Nguyễn Ánh đánh bại triều Tây Sơn ….

– Các năm 1831 -1832 Nhà Nguyễn chia đất nước ra làm 30 Tỉnh và một Phủ trực thuộc.Quân đội gồm nhiều binh chủng vv..

* Đối ngoại (1 điểm)

-Thần phục nhà Thanh.

– Khước từ moi tiếp xúc với phương Tây

* Tác động của chính sách đối ngoại (2 điểm)

– Kìm hãm sự phát triển kinh tế .

– Nhà Nguyễn lệ thuộc nhà Thanh

– Tạo điều kiện để nước Pháp xâm lược nước ta.

Đề thi Lịch sử 7 học kì 2 số 3

Ma trận đề kiểm tra 

Cấp độ

 

 

Chủ đề

 

Nhận biết

Thông hiểu

 

Vận dụng

 

 

 

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

 

TL

1. Nước Đại Việt đầu thế kỉ XV. Thời Lê sơ

– Biết tên gọi của bộ luật do vua Lê Thánh Tông biên soạn.

– Biết Tôn giáo giữ vị trí độc tôn dưới thời Lê sơ.

– Biết lời dặn của vua Lê Thánh Tông đối với các quan trong triều.

– Biết chính sách chia lại ruộng công làng xã gọi là phép quân điền.

– Biết nội dung văn học thời Lê sơ chứa đựng lòng yêu nước sâu sắc.

– Biết sự phát triển của giáo dục và khoa cử thời Lê sơ.

 

 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %

5

1,66

16,6

1

1,0

10

 

 

 

1

1,5

15

7

4,16

41,6

2. Nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII

– Biết mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến ở thế kỉ XVI.

– Biết ý nghĩa của vua Quang Trung sử dụng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.

 

– Hiểu vai trò của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta từ thế kỉ XVII – XVIII.

– Hiểu lý do Đào Duy Từ bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong.

– Hiểu nguyên nhân nghệ thuật dân gian thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao.

– Hiểu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

 

 

Đánh giá được công lao của Quang Trung đối với sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng đất nước.

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %

2

0,66

6,6

 

3

1,0

10

1/2

2,5

25

 

1/2

1,0

10

6

5,16

51,6

3. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

– Biết năm Nguyễn Ánh lấy niện hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân Huế làm kinh đô.

– Biết nội dung phản ánh trong các tác phẩm của Hồ Xuân Hương.

 

 

 

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %

2

0,66

6,6

 

 

 

 

 

 

2

0,66

6,6

Tổng câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %

10

4

40%

3+1/2

3,5

35%

1+1/2

2,5

25%

15

10 100%

Đề bài

Có thể bạn quan tâm:  Trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 2

PHÒNG GD&ĐT BẮC TRÀ MY

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG PTDTBT THCS

HOÀNG VĂN THỤ

MÔN: Lịch sử; Lớp: 7

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

A. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật có tên là

A. Hình thư.

B. Hình luật.

C. Quốc triều hình luật.

D. Hoàng triều luật lệ.

Câu 2: Tôn giáo nào giữ vị trí độc tôn thời Lê sơ?

A. Nho giáo.

B. Phật giáo.

C. Đạo giáo.

D. Thiên chúa giáo.

Câu 3: Văn học dưới thời Lê sơ thể hiện nội dung

A. thể hiện tình yêu quê hương.

B. có nội dung yêu nước sâu sắc.

C. đề cao giá trị con người.

D. đề cao tính nhân văn.

Câu 4: Năm nào Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long chọn Phú Xuân làm kinh đô?

A. Năm 1802.

B. Năm 1803.

C. Năm 1804.

D. Năm 1805.

Câu 5: Vua Quang Trung dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước thể hiện điều gì?

A. Tinh thần đoàn kết dân tộc.

B. Truyền thống yêu nước.

C. Tinh thần nhân đạo của dân tộc.

D. Ý thức tự tôn, tự chủ của dân tộc.

Câu 6: “… Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện…” là lời dặn các quan của vị vua nào?

A. Lê Thái Tổ.

B. Lê Thánh Tông.

C. Lê Nhân Tông.

D. Lê Hiển Tông.

Câu 7: Dưới thời Lê sơ, việc định lại chính sách chia ruộng đất công làng xã gọi là

A. phép quân điền.

B. phép tịch điền.

C. phép phân điền.

D. phép lộc điền.

Câu 8: Đầu thế kỉ XVI mâu thuẫn nào diễn ra gay gắt nhất?

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ.

B. Mâu thuẫn giữa các phe phái phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa bọn quan lại với nhân dân địa phương.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến.

Câu 9: “Khôn ngoan qua được Thanh Hà

Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy”

Hai câu thơ trên cho thấy vai trò gì của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta từ thế kỉ XVII – XVIII?

A. Dãy núi cao nhất Thanh Hà.

B. Vùng đất quan trọng của Đàng Trong.

C. Ranh giới chia cắt đất nước.

D. Nguyên nhân gây chia cắt lâu dài đất nước.

Câu 10: Đào Duy Từ bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong là do

A. có lời dụ dỗ, mời mọc từ chúa Nguyễn.

B. căm ghét chế độ vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

C. có tài nhưng không được trọng dụng.

D. Thanh Hóa quê ông thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt.

Xem thêm: Bài Tập Giải Phương Trình Lớp 8 Violet, Các Chuyen De Phuong Trinh Co Ban

Câu 11: Nghệ thuật dân gian thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao là do

A. nó phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

B. nó được nhiều khách nước ngoài ưa thích.

C. nó là công cụ truyền giáo.

D. nó được nhân dân ưa thích.

Câu 12: “…là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai?

A. Bà Huyện Thanh Quan.

B. Đoàn Thị Điểm.

C. Lê Ngọc Hân.

D. Hồ Xuân Hương.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Qua đó đánh giá công lao của Quang Trung đối với sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng đất nước? (3,5 điểm)

Câu 2: Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? (1,5 điểm)

Câu 3: Em hãy trình bày sự phát triển của giáo dục và khoa cử thời Lê sơ? (1,0 điểm)

Đáp án đề kiểm tra Sử 7 học kì 2 – Đề số 3

I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm)

Mỗi câu đúng đạt 0,33 điểm, 3 câu đúng đạt 1,0 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

A

B

A

D

B

A

D

C

B

A

D

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu

Nội dung cần đạt

Điểm

1

+ Nguyên nhân

– Do ý chí đấu tranh chống bóc lột và tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

– Do sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của bộ chỉ huy nghĩa quân và đặc biệt là Quang Trung.

+ Ý nghĩa

– Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát: Nguyễn, Trịnh – Lê.

– Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho sự thống nhất quốc gia.

– Đánh tan âm mưu xâm lược của nhà Xiêm, Thanh giữ vững độc lập và lãnh thổ dân tộc.

+ Công lao của Quang Trung:

– Đánh đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh đặt cơ sở cho việc thống nhất đất nước và đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh.

– Phục hồi kinh tế đất nước, ổn định trật tự xã hội, phát triển nền văn hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng và ngoại giao bảo vệ đất nước.

 

0,5đ

 

0,5đ

 

 

0,5đ

0,5đ

 

0,5đ

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

2

– Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

– Tất cả các tầng lớp nhân dân đều hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế cho nghĩa quân.

– Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

 

 

3

– Dựng lại Quốc tử Giám. Đa số dân đều có thể đi học.

– Mở nhiều trường học ở các lộ. Nhà nước tuyển chọn người giỏi, có đạo đức làm thầy giáo.

– Tổ chức các khoa thi để tuyển chọn nhân tài trong nước.

– Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.

0,25đ

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập word form nâng cao có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử số 4

TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017MÔN: LỊCH SỬ LỚP 7Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Câu 2: (2,0 điểm) Em hãy tường thuật lại cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu (năm 1789).

Câu 3: (2,0 điểm) Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?

Câu 4: (1,5 điểm) Em hãy cho biết công lao của vua Quang Trung đối với đất nước.

Câu 5: (3 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 (Đề 3)

Câu Đáp án Điểm
1

* Nguyên nhân:

– Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm dành độc lập tự do của nhân dân ta.

– Sự đoàn kết và ủng hộ mọi mặt của nhân dân cho cuộc khởi nghĩa.

– Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

* Ý nghĩa:

– Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh.

– Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê sơ.

0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

2

Diễn biến cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết kỉ dậu (1789):

– 12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc.

– Trên đường đi, đến Nghệ An và Thanh Hóa, Quang Trung đều tuyển thêm quân.

– Từ Tam Điệp, Quang Trung chia quân làm 5 đạo tiến ra Bắc.

– Đêm 30 Tết, quân ta vượt sông Gián Khẩu (sông Đáy), tiêu diệt đồn tiền tiêu.

– Đêm mồng 3 tết, hạ đồn Hà Hồi (Thường Tín – Hà Tây).

– Mờ sáng mồng 5 tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi và đồn Đống Đa.

– Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào thành Thăng Long.

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

3

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền:

– Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn;

– Năm 1806, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế – Trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương.

– Năm 1815, ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long)

– Các năm 1831-1832, nhà Nguyễn chia nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên).

– Quân đội: Gồm nhiều binh chủng, xây thành trì và thiết lập hệ thống trạm ngựa dọc theo chiều dài đất nước.

0.5

0.5

0.25

0.5

0.25

4

Công lao của vua Quang Trung đối với đất nước:

– Lãnh đạo nhân dân đánh đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh, Lê, Nguyễn thống nhất đất nước….

– Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập dân tộc.

– Phục hồi kinh tế, ổn định xã hội, phát triển nền văn hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng và ngoại giao bảo vệ đất nước.

0.5

0.5

0.5

5

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ

1.0

1.0

1.0

Đề kiểm tra Lịch sử 7 học kì 2 số 5

Đề bài:

Câu 1 (2 điểm): Vì sao giáo dục thời Lê sơ rất phát triển?

Câu 2 (4 điểm): Em hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785).

Câu 3 (4 điểm): Vua Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây dựng đất nước? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 (Đề 5)

Câu Đáp án Biểu điểm
Câu 1 (2 điểm)

Giáo dục thời Lê sơ phát triển vì:

Nhà nước quan tâm đến Giáo dục, mở trường học đến các địa phương, tất cả mọi người đều được đến trường học Lấy phương thức thi cử để chọn người tài (trừ người làm nghề ca xướng): Không bỏ sót nhân tài cho đất nước. Có nhiều biện pháp khuyến khích những người thi đỗ đạt cao như: Tổ chức lễ vinh quy bái tổ, ban mũ áo, khắc tên trên bia đá.

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 2 (4 điểm)

a, Nguyên nhân: Nguyễn ánh sang cầu cứu quân Xiêm.

b, Diễn biến:

– Năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định:

Quân thuỷ: 2 vạn quân đổ bộ vào Rạch Giá (Kiên Giang). Quân bộ: 3 vạn quân qua Chân Lạp Cần Thơ.

– Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa.

– Đánh đồng loạt vào giặc.

c, Kết quả:

– Quân giặc bị tiêu diệt.

– Cuộc kháng chiến thắng lợi.

d, Ý nghĩa:

– Đập tan âm mưu xâm lược nhà Xiêm.

– Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân

(0,5 đ)

(2,5 đ)

(0,5 đ)

(0,5 đ)

Câu 3 (2 điểm)

Các bịện pháp Quang Trung xây dựng đất nước:

– Nông nghiệp: Ban hành chiếu Khuyến nông, giảm tô thuế, chia ruộng đất cho nhân dân, khuyến khích dân phiêu tán trở về quê sản xuất.

– Công thương nghiệp: Giảm tô, mở cửa thông thương chợ búa, trao đổi buôn bán, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá của nhân dân.

– Văn hoá, giáo dục:

Ban hành chiếu Lập học. Đề cao chữ Nôm: Chứng tỏ văn hoá riêng (có chữ viết riêng) của dân tộc. Lập viện Sùng chính: Dịch sách từ chữ Hán sang chữ Nôm.

– Quốc phòng, ngoại giao:

Củng cố quân đội vững mạnh. Đối ngoại: Khôn khéo. Mềm dẻo với nhà Thanh, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Đại Việt. Kéo quân diệt các thế lực có âm mưu bán nước (Lê Duy Chỉ) Viết hịch kêu gọi, khích lệ tinh thần của nhân dân.

* Ý nghĩa của các chính sách trên: Ổn định đất nước, tạo nền móng cho sự phát triển về mọi mặt của dân tộc.

Tóm lại: Quang Trung có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nước nhà thế kỉ XVIII, Quang Trung mất đi là sự mất mát to lớn của cả dân tộc ta.

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1,5 đ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Sử số 6

Câu 1: Vì sao giáo dục thời Lê sơ rất phát triển? (2 điểm)

Câu 2: Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785).(3 điểm)

Câu 3: Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây dựng đất nước? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ? (3 điểm)

Câu 4: Sau khi lật đổ triều đình Tây Sơn Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? Hãy nêu những nhận xét đánh giá của em về các chính sách đó (3điểm)

Hướng dẫn chấm và biểu điểm – Đề số 6

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

Giáo dục thời Lê sơ phát triển vì:

+ Nhà nước quan tâm đến Giáo dục, mở trường học đến các địa phương, tất cả mọi người đều được đến trường học

+ Lấy phương thức thi cử để chọn người tài (trừ người làm nghề ca xướng): không bỏ sót nhân tài cho đất nước.

+ Có nhiều biện pháp khuyến khích những người thi đỗ đạt cao như: tổ chức lễ vinh quy bái tổ, ban mũ áo, khắc tên trên bia đá.

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2

a, Nguyên nhân:

– Nguyễn ánh sang cầu cứu quân Xiêm.

b, Diễn biến:

– Năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định:

+ Quân thuỷ: 2 vạn quân đổ bộ vào Rạch Giá (Kiên Giang).

+ Quân bộ: 3 vạn quân qua Chân Lạp → Cần Thơ.

– Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa.

– Đánh đồng loạt vào giặc.

c, Kết quả:

– Quân giặc bị tiêu diệt.

– Cuộc kháng chiến thắng lợi.

d, Ý nghĩa:

– Đập tan âm mưu xâm lược nhà Xiêm.

– Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân.

0,5 đ

1,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 3

Các bịện pháp Quang Trung xây dựng đất nước:

-Nông nghiệp: Ban hành chiếu Khuyến nông, giảm tô thuế, chia ruộng đất cho nhân dân, khuyến khích dân phiêu tán trở về quê sản xuất.

– Công thương nghiệp: Giảm tô, mở cửa thông thương chợ búa, trao đổi buôn bán , đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá của nhân dân.

– Văn hoá, giáo dục:

+ Ban hành chiếu Lập học.

+ Đề cao chữ Nôm: chứng tỏ văn hoá riêng (có chữ viết riêng) của dân tộc.

+ Lập viện Sùng chính: dịch sách từ chữ Hán sang chữ Nôm.

– Quốc phòng, ngoại giao:

+ Củng cố quân đội vững mạnh.

+ Đối ngoại: khôn khéo. Mềm dẻo với nhà Thanh, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Đại Việt.

+ Kéo quân diệt các thế lực có âm mưu bán nước (Lê Duy chỉ)

+ Viết hịch kêu gọi, khích lệ tinh thần của nhân dân.

Xem thêm: Đề Giao Lưu Hsg Tiếng Anh 7 Cấp Huyện 2018, Đề Thi Hsg Cấp Huyện Năm Học 2018

* Ý nghĩa của các chính sách trên: ổn định đất nước, tạo nền móng cho sự phát triển về mọi mặt của DT,

Tóm lại: Quang trung có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nước nhà thế kỉ XVIII, Quang Trung mất đi là sự mất mát to lớn của cả dậ tộc ta.

0,5

0,5

0,5

1 đ

0,5

Câu 4:

– Năm 1802, Nguyễn ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô.

Chuyên mục: Đề Thi


Trang chủ
Dây đồng hồ da cá đuối
Copyright © 2021 truongxaydunghcm.edu.vn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *