đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 thí điểm

… swimming; cycling Ex3 .(2 marks) Put the verb in the correct form I enjoy (fish)………… because it (be)………… interesting Don’t worry I (go)……… ……… boating with you tomorrow My friends hate (eat)…………junk food … thinks it (cost)……… a lot of money My parents like (live)………….in the countryside We(go) …………… to the movies theater twice a month We all love(watch)……… the latest films III.Writing (2 marks) :…

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 thí điểm

*

… HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP TẬP THEO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM MỚI …

*

… ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com hướng dẫn ôn tập kiểm tra tiếng anh tập ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com … ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com … ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com ebooktienganhaz.blogspot.com…

*

*

*

… I have ever visited (HISTORIC) I am stuck in a traffic jam; I want to be somewhere else (WERE) WWW.MINH-PHAM.INFO -> I wish I in this traffic jam His passing the exam made me feel much … years More and more people have been moving here to work Therefore, the traffic has become busier and there are often traffic jams during rush hours Also, more high buildings have been built … also don’t sleep very well because of all the noise The smoke from all the traffic and factories pollutes the air and makes travelling during rush hours terrible WWW.MINH-PHAM.INFO …

Xem thêm: Giải Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Lớp 7 Violet, Violet English Club

… He’s thirty-four years old He’s from the USA He and his family live at 27 Ly Thuong Kiet street Name: ……………………… Class 7A……… ONE PERIOD TEST GRADE: TIME: 45’ I Choose a word whose underlined … to see C seeing D sees 6: What is your name? It is Nguyen A full B second C family D third 7: How is it from your house to school? A long B tall C far D high th 8: My birthday is November … …………………………………………………………………………….……………… 3, What is your address? ……………………………………………………………………………………………… Name: ……………………… Class 7A……… ONE PERIOD TEST GRADE: TIME: 45’ A Proununciation (1pt) Choose the word that has the underlined…
… -HT B THI HC K II, MễN ANH VN LP -Ky Thinh secondary school Test English 45 minutes I Khoanh trũn cõu tr li ỳng nht.(2.5 ) 1.Her … teaches very a bad b well c good d badly 4) They .to Ha Noi last holiday a travel b will travelc travelled d are travelling 5) After the holiday they returned to Ho Chi Minh city bus a on b … -============================================================ ===== B THI HC K II, MễN ANH VN LP -I Khoanh trũn t hoc cm t phự hp vi cỏc ch trng ( ) Would you like…
… in grade She walks to school No, she doesn”t Lan goes fishing with her father ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh7 Thời gian: 45 phút I Reading (3m) My uncle, Mr Tien, is a teacher of English … her > I took ………………………………………………………………………………… – END – HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II MÔN: Tiếng Anh Lớp I/ (2,5 điểm): Học sinh chọn câu trả lời theo hướng dẩn, GK cho 0,25đ / câu (0,25đ x 10 … III/ 2,5 marks: each sentence is 0,25 m 1/ Lives 2/ Works 3/ Catches 4/ Taking 5/ Loves 6/ Says 7/ Is 8/ Is doing 9/ Will go 10/ Is IV/ 2,5 marks: each sentence is 0,5 m 1/ My family name is …

Xem thêm: 【6/2021】Top #10 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2 Violet, Giáo Án Tiếng Anh

… in grade She walks to school No, she doesn”t Lan goes fishing with her father ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh7 Thời gian: 45 phút I Reading (3m) My uncle, Mr Tien, is a teacher of English … her > I took ………………………………………………………………………………… – END – HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II MÔN: Tiếng Anh Lớp I/ (2,5 điểm): Học sinh chọn câu trả lời theo hướng dẩn, GK cho 0,25đ / câu (0,25đ x 10 … III/ 2,5 marks: each sentence is 0,25 m 1/ Lives 2/ Works 3/ Catches 4/ Taking 5/ Loves 6/ Says 7/ Is 8/ Is doing 9/ Will go 10/ Is IV/ 2,5 marks: each sentence is 0,5 m 1/ My family name is …
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *