đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh năm 2020

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu để tham khảo và các thầy cô giáo có thêm tư liệu ra đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3. truongxaydunghcm.edu.vn xin gửi đến các em học sinh và quý thầy cô giáo Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc đề nhằm tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi học kì 1 lớp 3.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh năm 2020

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi và file nghe)Mẫu ra đề thi tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)1. Hello, My ………. is Linda.
a. name b. is c. I am2. What is ………name?a. name b. my c. your3. Nó là cây viết chì.a. It”s a pen. b. It”s a pencil. c. It”s a rubber.4. How do you ……. your name?a. what b. is c. spell5. ……… this a library? – Yes, it is.a. Is b. who c. What6.What is this?a. It”s a book. b. It”s a computer. c. It”s a ruler.7. Is this a school bag?a. No. b. Yes, it is. c. it is not8. Queen priryma soochl.a. Queen primary school b. Primary Queen c. school QueenII. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh: (1 điểm)a. comp_ter b. Li_raryc. _encil d. fr_endIII. Nối những từ Tiếng Việt ở cột A phù hợp với những từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm).

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập so sánh hơn tiếng anh lớp 6
AB1) cây viết mựca/ apple2) quả táob/ pencil3) cây viết chìc/ pen4) đồ chuốt viết chìd/ School bag5) cái cặpe/ rubber6) cây thước kẻf/ book7) cục tẩyg/ Pencil sharpener8) quyển sáchh/ ruler

IV. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)1. fine. /Thank / I / you / am.=> …………………………………..2. do/ spell / name / how / your / you?=> …………………………………….3. Mai / am / I / .=> …………………………………….4. are / How / you /?=> …………………………………….V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)1. What”s your name?……………………………………..2. How are you?……………………………………..
Đáp án:I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (4 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Lưu Trữ Bài Tập Câu Điều Kiện Có Đáp Án Violet, Bài Tập Và Đáp Án Câu Điều Kiện

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8aII. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ.computer b. Librarypencil d. friendIII. Nối những từ Tiếng việt ở cột A phù hợp với những từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm) IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- fV. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.1. I am fine. Thank you.2. How do you spell your name?3. I am Mai.4. How are you? Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương 3 Hình Học 7 Violet, Ôn Tập Chương 3 Hình Học 8 Violet

1. My name is + name.2. I am fine.
Chia sẻ bởi: Bài tập tiếng Anh lớp 3 từ Unit 1 đến Unit 5 Bài tập tiếng Anh lớp 3 Bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 đợt nghỉ dịch Covid-19 31 đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 3
Học tập

*

Lớp 3

*

Đề thi học kì 1 Lớp 3
Bộ đề thi học kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2020 – 2021

*

9.849 164 đề kiểm tra cuối học kì 1 từ lớp 1 đến lớp 5
Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 36.291 26 đề thi cuối học kì I môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Tiếng Anh, Đạo đức, TNXH lớp 3
Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 84.827 6 đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

Có thể bạn quan tâm:  đề tiếng anh lớp 3

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *