Đề thi

đề thi olympic hóa học lớp 10 tphcm 2016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.71 KB, 2 trang )

Bạn đang xem: đề thi olympic hóa học lớp 10 tphcm 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKÌ THI OLYMPIC THÁNG 4 TPHCM LẦN IITHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNĂM HỌC 2015 – 2016Đề thi chính thứcMÔN THI: HOÁ HỌC 10Đề thi có 02 trangThời gian 150 phút (không kể thời gian phát đề)Ngày 02 tháng 04 năm 2016Câu 1 (5 điểm)Hợp chất A tạo bởi 2 ion X 2+ và YZ32-. Tổng số electron của YZ32- là 32 hạt, Y và Z đều có số protonbằng số nơtron. Hiệu số nơtron của 2 nguyên tố X và Y bằng 3 lần số proton của Z. Khối lượng phân tử củaA bằng 116. Xác định công thức của A.1.2.Trong thiên nhiên, brom có nhiều ở nước biển dưới dạng NaBr. Công nghiệp hoá học điều chế brom từnước biển được thực hiện theo quy trình sau đây:- Cho một ít dung dịch H2SO4 vào một lượng nước biển;- Sục khí clo vào dung dịch mới thu được;- Dùng không khí lôi cuốn hơi brom tới bão hoà vào dung dịch Na2CO3;- Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch đã bão hoà brom, thu hơi brom rồi hoá lỏng.Hãy viết các phương trình hoá học chính đã xảy ra trong các quá trình trên và cho biết vai trò củaH2SO4.1.3.
Cho hợp chất X có dạng AB2, có tổng số proton trong X bằng 18 và có các tính chất sau:X + O2 Y + ZX+Y→A+ZX + Cl2 → A + HClXác định X và hoàn thành các phương trình phản ứng.1.1.Câu 2 (5 điểm)2.1. Hoàn thành các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:a. FeS2 + H2SO4 đặc Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Ob. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + H2O (biết tỉ lệ mol của N2O : N2 : NH4NO3 = 1 : 1 : 1)c. Fe3O4 + HNO3 → NxOy + ….2.2. Cho biết trị số năng lượng ion hoá thứ nhất I1 (eV) của các nguyên tố thuộc chu kì 2 như sau:Chu kì 2LiBeBCNOFI1 (eV)5,399,308,2911,2614,5413,6117,41Nhận xét sự biến thiên năng lượng ion hoá thứ nhất của các nguyên tố trên. Giải thích.
Ne21,55Câu 3 (5 điểm)3.1.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tin Học 6 Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tin Học Năm 2020, Đề Thi Tin Học Học Kì 2 Khối 6 Có Ma Trận

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Phép Biến Hình, 15 Câu Trắc Nghiệm Phép Biến Hình

Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch: NaOH, KCl, MgCl 2, CuCl2, AlCl3. Hãy nhận biết từng dung dịch trênmà không dùng hoá chất khác.3.2. Cho 2 gam MgSO4 khan vào 200 gam dung dịch MgSO 4 bão hoà ở t0C đã làm cho m gam muối kết tinh lại.Nung m gam tinh thể muối kết tinh đó đến khối lượng không đổi, được 3,16 gam MgSO 4 khan. Xác định côngthức phân tử của tinh thể muối MgSO4 kết tinh (biết độ tan của MgSO4 ở t0C là 35,1 gam).3.3. So sánh bán kính nguyên tử và bán kính ion của các nguyên tố sau:C (Z = 6); N (Z = 7); O (Z = 8); F (Z = 9); Na (Z = 11); Mg (Z = 12).Câu 4 (5 điểm)4.1. Cho m gam hỗn hợp X gồm CuCl2 và FeCl3 vào nước thu được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau.Sục khí H2S dư vào phần 1 được 1,28 gam kết tủa, cho Na2S dư vào phần 2 được 3,04 gam kết tủa. Tính m.4.2. Cho 3,72 gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn vào 200 ml dung dịch Y chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,15M (loãng).a. Hỏi hỗn hợp X đã tan hết trong Y chưa.b. Khi H2 bay ra thu được 0,12 gam thì dung dịch sau phản ứng cô cạn được bao nhiêu gam muối khan.c. Cho dung dịch Z gồm NaOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1M tác dụng với dung dịch sau khi X tan trong Y để chokết tủa bé nhất. Tính thể tích dung dịch Z cần và lượng kết tủa thu được.HẾTCho: H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65.

Chuyên mục: Đề Thi

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button