đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 1 co file nghe

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 bao gồm cả file nghe và đáp án, với nhiều dạng câu hỏi. Giúp các em học sinh lớp 5 luyện tập và củng cố kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết hiệu quả. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây:Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2015 – 2016 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe và đáp án

Name: ………………………… School: ………………………..

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 1 co file nghe

Class: …………………………. KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 5NĂM HỌC: – Thời gian: 40 phút

PART I. LISTENING (20 minutes)Question 1. Listen and number (1 pt)
Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)It”s two o”clock in the afternoon. The weather is sunny. ………………. .What are you wearing? I”m wearing a blue skirt. ………………. .What are they doing? They are talking. ………………. .I was hot but she was cold. ………………. .There were some children but there weren”t any teachers ………………. .

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part 2: Reading and writingQuestion 6.1. to 2. playing 3. was 4. anyQuestion 7.1. o_e 2. nk 3. o_s 4. u_eQuestion 8.1. boots 2. talking 3. photos 4. manyQuestion 9.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Lớp 7 Có Đáp Án Và Thang Điểm

1. and 2. were 3. are 4. brideI. LISTENING.Question 1.1. Shirt 2. Skirt 3. Scarf 4. Gloves 5. Jeans
Question 2.1. T 2. T 3. F 4. T 5. FQuestion 3.1 – e 2 – d 3 – c 4 – b 5 – aQuestion 4.

Xem thêm: Quy Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Trong Tiếng Anh Violet, Quy Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Violet

1. boots 2. three o”clock 3. tired4. lion 5. womenQuestion 5. 1. seven 2. shirt 3. video4. classroom 5. playground
Chia sẻ bởi: 35 đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 5 Đề kiểm tra học kì II môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Từ vựng Tiếng Anh về toán học lớp 5
Học tập

*

Lớp 5

*

Đề thi học kì 2 Lớp 5
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 73.947 10 đề thi kì 2 môn Toán lớp 5 (Có bảng ma trận, đáp án)
Bộ đề đọc hiểu Tiếng Việt lớp 5 năm 2020 – 2021 296 10 đề đọc hiểu cuối học kì 2 lớp 5
Bộ đề thi học kì 2 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2020 – 2021 2.536 76 đề kiểm tra cuối học kì 2 từ lớp 1 đến lớp 5 (Có bảng ma trận, đáp án)

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *