Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 – 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 8 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 – 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017.


VIDEOOO

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho phân số 13/29. Phải thêm vào cả tử số và mẫu của phân số đó với số k để được phân số mới có giá trị bằng 1/3. Khi đó k = …

Bạn đang xem: đáp án violympic lớp 8 vòng 1

A) 5 B) -5 C) 10 D) -10

Câu 2: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết A = 50º; B = 70º. Số đo của P là:

A) 30º B) 60º C) 45º D) 120º

Câu 3: Giá trị của biểu thức là:…

A) 5/9 B) 0 C) 1 D) 2013

Câu 4: Nếu √x = 2 thì x² bằng:

A) 4 B) 2 C) 8 D) 16

Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 70º; B = 80º. Tia phân giác của góc A và B cắt nhau tại I. Số đo của góc AIB là:

A) 150º B) 135º C) 125º D) 105º

Câu 6: Khi x = -1/2 thì |x + 1| + |x – 2| + |x| bằng giá trị nào dưới đây?

A) 7/2 B) 2 C) 5/2 D) 3/2

Xem thêm: Thực Tập Ngoại Khoa

Câu 7: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn I x – 3/4I = 4/5 là:

A) {-1/20} B) {31/20} C) {-1/20; 35/20} D) {-1/20; 31/20}

Câu 8: Cho ΔABC = ΔDBC. Biết  = 140º và AB = AC. Số đo của góc DBC là:

A) 30º B) 20º C) 40º D) 45º

Câu 9: Giá trị của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)² + (y – 1)² + (x – z)² = 0 là:

A) -8 B) 6 C) -6 D) 4

Câu 10: Số là số có ba chữ số khác nhau mà = 11( a + b + c) thì là:

A) 198 B) 891 C) 189 D) 819

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…)

Câu 1: Một hình thang có thể có nhiều nhất ….. góc tù

Câu 2: Cho tứ giác ABCD. Có góc A = 123º, góc B = 99º, góc C = 86º. Tìm số đo góc D?

Câu 3: Hệ số của x² trong biểu thức A = (2x – 1)(3x² – 5x + 6) là ….

Câu 4: Giá trị của biểu thức (x + y)(x – xy + y²) tại x = 4 và y = -3 là:

Câu 5: Giá trị của x thỏa mãn (x – 2)(x² + 2x + 4) + 35 = 0 là …

Xem thêm: LÀM “CHUYỆN ẤY” QUA ĐIỆN THOẠI

Câu 6: Cho tứ giác MNPQ có góc M bằng góc N, góc N = 135º, góc Q = 87º. Số đo góc M là ….º

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại C trung tuyến CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ dài CM là … cm

Câu 8: Giá trị của biểu thức (x – y)(x² + xy + y²) tại x = 1 và y = -2 là …

Câu 9: Số cặp số nguyên dương (x,y) để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên là ….

Câu 10: Giá trị của biểu thức x(x + y) + y(y – x) tại x = 6 và y = -8 là ….

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) = (11); (16) = (19); (17) = (18)

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: D

Câu 6: A Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: A

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…)

Câu 1: 2 Câu 2: 52 Câu 3: -13 Câu 4: 37 Câu 5: -3

Câu 6: 69 Câu 7: 2,5 Câu 8: 9 Câu 9: 4 Câu 10: 100

Xem thêm: Cách tính phần trăm (%) giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm

Lời kết: Như vậy trên đây là bài viết Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 – 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 8 có đáp án. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button