Dung dịch na2co3 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Dung dịch Na2CO3 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây

A.

Bạn đang xem: Dung dịch na2co3 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây

CaCl2, HCl, CO2, KOH

B. Ca(OH)2, CO2, Na2SO4, BaCl2, FeCl3

C. HNO3, CO2, Ba(OH)2, KNO3

D. CO2, Ca(OH)2, BaCl2, H2SO4, HCl

*

Trong các cặp chất sau đây:

a) C và H2O

b) (NH4)2CO3 và KOH

c) NaOH và CO2

d) CO2 và Ca(OH)2

e) K2CO3 và BaCl2

f) Na2CO3 và Ca(OH)2

g) HCl và CaCO3

h) HNO3 và NaHCO3

i) CO và CuOSố cặp chất phản ứng tạo thành sản phẩm có chất khí là

A. 4.

B. 5.

C. 7.

D. 9.

Cho các chất sau đây: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu chất?

A. 11

B. 12

C. 10

D. 9

Cho các chất sau đây : Cl2, Na2CO3, CO2, HC1, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu chất ?

A. 11

B. 12

C. 10

D. 9

Trong các thí nghiệm sau:

(1) Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng.

Có thể bạn quan tâm:  Bị đau nhói ở ngực trái

(2) Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng.

(3) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

(4) K tác dụng với dung dịch CuSO4.

(5) CO2tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư.

(6) dung dịch NaHCO3tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

(7) FeO tác dụng với dung dịch HNO3loãng.

Số thí nghiệm chắc chắn có khí thoát ra là

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Xem thêm: Nhu Cầu Thị Trường Hiện Nay Là Gì ? Phương Pháp Dự Báo Nhu Cầu Thị Trường

Trong các thí nghiệm sau:

1) Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng.

2) Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.

3) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3

4) K tác dụng với dung dịch CuSO4

5) CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư

6) Dung dịch NaHCO3tác dụng với dung dịch H2SO4loãng

7) FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng

Số thí nghiệm chắc chắn có khí thoát ra là:

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Trong các chất HCl, NaHSO4, NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3, CO2, AlCl3. Số chất khi tác dụng với dung dịch Na (NaAlO2) có thể thu được Al(OH)3 là :

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Trong các chất: HCl, NaHSO4, NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3, CO2, AlCl3. Số chất khi tác dụng với dung dịch Na(NaAlO2) có thể thu được Al(OH)3 là:

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Trong các dung dịch sau: Ca(OH)2, BaCl2, Br2, H2S. Số dung dịch có thể dùng để phân biệt được 2 khí CO2 VÀ SO2 là:

Có thể bạn quan tâm:  Cách dùng sáp thơm

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trong các dung dịch sau: Ca(OH)2, BaCl2, Br2, H2S. Số dung dịch có thể dùng để phân biệt được 2 khí CO2 và SO2 là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bảo Hiểm Y Tế 2017, Giải Đáp 100 Câu Hỏi Về Chính Sách Bảo Hiểm Y Tế

3.

Trong các dung dịch sau: Ca(OH)2, BaCl2, Br2, H2S. Số dung dịch có thể dùng để phân biệt được 2 khí CO2 VÀ SO2 là:

Chuyên mục: kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *