Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn gdcd 9

… pháp năm 199 2 Điều 71: …” Công dân…….. Nghiêm cấm mọi hình thức truy Hiến pháp năm 199 2 Điều 71: …” Công dân…….. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức nhục hình xúc phạm danh dự … báo cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhan có thẩm Khái niệm Tố cáo Là CD báo cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhan có thẩm quyền biết về vụ việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, … nhiệm CDư HS……. Ví dụ Ví dụ Điều 73 hiến pháp 199 2 ….. ” Công dân có quyền ……. Trừ trường hợp pháp luật cho Điều 73 hiến pháp 199 2 ….. ” Công dân có quyền ……. Trừ trường…

Bạn đang xem: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn gdcd 9

*

… = 7 29 29 (mod 100) 9 9 = 29 3 ≡ 89 (mod 100) Vậy 9 9 9 có hai chữ số cuối cùng là 89 Bài 8: Tìm chữ số tận cùng của số 199 1 199 7 ; 199 7 199 6 Giải: Ta có: 199 1 ≡ 1 (mod 10) suy ra 199 1 199 7 … Vậy 199 1 199 7 có chữ số tận cùng là 1 Ta có: 199 7 ≡ 7 (mod 10) suy ra 199 7 2 ≡ 49 9 (mod 10) Suy ra 199 7 4 ≡ 1 (mod 10) suy ra ( 199 7 4 ) 4 09 ≡ 1 (mod 10) Suy ra 199 7 199 6 ≡ 1 (mod 10) Vậy 199 7 … ra 9 9 ≡ 10k +9 (k ∈ N) 9 4 =6561 ≡ 61 (mod 100) 9 8 ≡ 61 2 ≡ 21 (mod 100) 9 100 ≡ 2k81 ≡ 01 (mod 100) 9 10k ≡ 1 (mod 100) Suy ra: 9 9 9 = 9 10k +9 = (9 10 ) k .9 9 ≡ 1 .9 9 (mod 100) Ta lại có: 9…

*

… y – các danh từ bắt đầu bằng h câm. ví dụ: u : an uncle. h : an hour – hoặc trớc các danh từ viết tắt đợc đọc nh 1 nguyên âm. Ví dụ: an L-plate, an SOS, an MP a : đợc dùng: – trớc 1 danh từ bắt … class six times this semester. 1.2 Quán từ a (an) và the 1- a v an 2 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi lớp 9 năm học 2007 -2008 an – đợc dùng: – trớc 1 danh từ số ít đếm đợc bắt đầu bằng 4 nguyên … với danh từ đếm đợc và không đếm đợc. Danh từ đếm đợc (with count noun) Danh từ không đếm đợc (with non-count noun) a (an) , the, some, any this, that, these, those, none,one,two,three,… many…

Xem thêm: Bai Tap Tieng Anh Lop 5 Nâng Cao Violet Tiếng Anh Lớp 5 Nâng Cao Violet Archives

*

*

… dài của thanh. Trọng lợng của thanh là P = 10.D.S.l. Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nớc dâng lên cũng chính là phần thể tích V 1 của thanh chìm trong nớc. Do đó V 1 = S 0 .h. Do thanh cân … – Tân Kỳ – Nghệ An 19 Gọi quãng đờng xe đi là 2S vậy nửa quãng đờng là S ,thời gian tơng ứng là 1 2 ;t t Thời gian chuyển động trên nửa quãng đờng đầu là : 1 1 S t V = Thời gian chuyển động trên … D 0 = 1000kg/m 3 . Giải: Thanh chịu tác dụng của trọng lực P đặt tại trung điểm M của thanh AB và lực đẩy Acsimet đặt tại trung điểm N của MB. Thanh có thể quay quanh O. áp dụng quy tắc cân bằng…

*

… Để mở rộng thang đo lên 10 lần, thì cần mắc thêm cho vôn kế V1 và V2 một điệntrở phụ là:Rp1 =9 Rv1= =Rp2= 9Rv2= = Trang 28 Giao an BDHSG VL9 Trang 29 Giao an BDHSG VL9 10/ Một … bài tập khác:Đề thi lam sơn ( 199 8- 199 9); bài 3 đề thi lam sơn (2000-2001). -bài 4.18; 4. 19( NC9/ ĐHQG). Tài liệu cần có: Sách 121 NC9 Sách bài tập nâng cao vậtlí 9 nha xuất bản giáo dục (XBGD) … 1 49 NC9/ XBGD).6 .9 ** Cho mạch điện như hình 6 .9 . Biến trở có điện trởtoàn phần R0 , Đ1 loại 3V-3W , Đ2 loại 6V-6Wa.Các đèn sáng bình thường.Tìm R0 ?Trang 25 Giao an BDHSG VL9…

Xem thêm: Tài Liệu Bai Tap Tieng Anh Lop 9 Unit 2 Violet, Bai, Bai Tap Tieng Anh Lop 9 Unit 2 Violet

29. Giả sử 1 2 , ,…, n x x x >0 thỏa mãn điều kiện 1 1 n i i x = = å .Cmr: ( ) 1 1 1 1 n i n i i x x n = £ Õ – – 30. (QG -98 ) Giả sử 1 2 , ,…, n x x x >0 thỏa mãn điều kiện 1 1 1 199 8 … – 30. (QG -98 ) Giả sử 1 2 , ,…, n x x x >0 thỏa mãn điều kiện 1 1 1 199 8 199 8 n i i x = = å + Cmr: 1 2 . … 199 8 1 n n x x x n ³ – 31.Cho n số dương thỏa mãn điều kiện 1 1 n i i a = 17 985 1
38 3,584 34
4 612 1
10 501 0

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *