Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ DONGNAIART.EDU.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "DONGNAIART". (Ví dụ: Lý do chuyển lớp Dongnaiart). Tìm kiếm ngay
111 lượt xem

How To Copy a MySQL Database

Bạn đang quan tâm đến How To Copy a MySQL Database phải không? Nào hãy cùng DONGNAIART đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO How To Copy a MySQL Database.

Summary: this tutorial shows you how to copy a MySQL database on the same server and from a server to another.

Copy a MySQL database on the same server

Copy MySQL Database

To copy a MySQL database, you need to follow these steps:

  1. First, create a new database using CREATE DATABASE statement.
  2. Second, export all the database objects and data of the database from which you want to copy using mysqldump tool.
  3. Third, import the SQL dump file into the new database.

For the demonstration, we will copy the classicmodels database to classicmodels_backup database.

Step 1. Create the classmodels_backup database:

First, log in to MySQL database server:

>mysql -u root -p Enter password: ********** Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Then, use CREATE DATABASE statement as follows:

> CREATE DATABASE classicmodels_backup; Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Third, use SHOW DATABASES command to verify:

> SHOW DATABASES Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

MySQL database server returns the following output:

+-+ | Database | +-+ | classicmodels | | classicmodels_backup | | information_schema | | mysql | | performance_schema | | sys | +-+ 6 rows in set (0.00 sec) Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

As you see, we have created the classicmodels_backup database successfully.

Step 2. Dump database objects and data into SQL file using the mysqldump tool.

Suppose, you want to dump the database objects and data of the classicmodels database into an SQL file located at D:db folder, here is the command:

>mysqldump -u root -p classicmodels > d:dbDongnaiart Enter password: ********** Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Basically, this command instructs mysqldump to log in to the MySQL server using the root user account with a password and exports the database objects and data of the classicmodels database to d:dbclassicmodels.sql. Note that the operator (>) means exporting.

XEM THÊM:  đơn xin vào học lớp 6

Step 3. Import the d:dbDongnaiart file into classicmodels_backup database.

>mysql -u root -p classicmodels_backup < d:dbDongnaiart Enter password: ********** Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Note that the operator ( <) means importing.

To verify the import, you can perform a quick check by using the SHOW TABLES command.

> SHOW TABLES FROM classicmodels_backup; Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

It returned the following output:

+-+ | Tables_in_classicmodels_backup | +-+ | customers | | employees | | offices | | orderdetails | | orders | | payments | | productlines | | products | +-+ 8 rows in set (0.01 sec) Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

As you see, we have successfully copied all the objects and data from the classicmodels database to classicmodels_backup database.

Copy a MySQL database from a server to another

To copy a MySQL database from a server to another, you use the following steps:

  1. Export the database on the source server to a SQL dump file.
  2. Copy the SQL dump file to the destination server
  3. Import the SQL dump file to the destination server

Let’s take a look at how to copy the classicmodels database from a server to another.

First, export the classicmodels database to db.sql file.

>mysqldump -u root -p -databases classicmodels > d:dbdb.sql Enter password: ********** Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Note that -database option allows mysqldump to include both CREATE DATABASE and USE statements in the SQL dump file. These statements will create the classicmodels database in the destination server and make the new database as the default database for loading the data.

In short, the following statements are included at the beginning of the SQL dump file when we use -database option.

XEM THÊM:  Part Of Speech – Từ Loại Trong Tiếng Anh Là Gì? Cách Nhận Biết & Vị Trí?

CREATE DATABASE `classicmodels`. USE `classicmodels`; Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

Third, import the db.sql file to the database server with the assumption that the db.sql file was copied to c:tmp folder.

>mysql -u root -p classicmodels < c:tmpdb.sql Code language: SQL (Structured Query Language) (sql)

In this tutorial, you have learned step by step how to copy a MySQL database on the same server and copy database from a server to another.

Vậy là đến đây bài viết về How To Copy a MySQL Database đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Dongnaiart.edu.vn

Thông báo: ĐỒNG NAI ART - Tổng hợp và biên soạn các bài viết từ nhiều nguồn trên internet. Trong quá trình thực hiện, nếu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của bạn mà chưa cập nhật nguồn. Vui lòng liên hệ qua email: dongnaiart.edu.vn@gmail.com để chúng tôi được biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.