Tin tức

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình openstack toàn tập từ a

Openstack Kolla là Project hay công cụ sử dụng để triển khai, vận hành Openstack. Kolla được phát hành từ phiên bản Kilo và chính thức trở thành Project Openstack tại phiên bản Liberty.

Với ý tưởng của Project Kolla là triển khai Openstack trong môi trường Container, tự động triển khai Openstack bằng Kolla Ansible. Qua đó chỉ với 1 vài thao tác, chúng ta đã có môi trường Openstack để sử dụng. Hơn nữa, Project Kolla cũng cung cấp sẵn các giải pháp về giám sát, HA, Rolling Upgrades … cho Openstack

Mục lục

Cài đặt

Yêu cầu

Lưu ý trước khi bắt đầu, bạn có thể cần một số hiểu biết nhất định về Ansible cũng như Docker.

Bạn có thể tìm hiểu thêm Ansible tại đây

Bạn có thể tìm hiểu thêm Docker tại đây

Chuẩn bị máy ảo với hệ điều hành CentOS 7 với cấu hình:

CPU: 4 CoreRAM: 8 GBDisk: 2 ổOS (vda): 100 GBData VM (vdb): 50 GBNetwork: 2 interfaceDải MNGT + API + Internal Network: 10.10.10.0/24Dải Provider hay External Network: 10.10.11.0/24

Trong bài, VM của tôi sẽ có IP:

ETH0 – 10.10.10.85ETH1 – 10.10.11.85

Cài đặt

Phần 1. Chuẩn bị

Đặt hostname

hostnamectl set-hostname opsaio85 Updatehệđiềuhành

yum install -y epel-releaseyum update -yCấu hình Network

echo “Setup IP eth0″nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 10.10.10.85/24nmcli c modify eth0 ipv4.gateway 10.10.10.1nmcli c modify eth0 ipv4.dns 8.8.8.8nmcli c modify eth0 ipv4.method manualnmcli con mod eth0 connection.autoconnect yesecho “Setup IP eth1″nmcli c modify eth1 ipv4.addresses 10.10.11.85/24nmcli c modify eth1 ipv4.method manualnmcli con mod eth1 connection.autoconnect yes TắtFirewall,SELinux

sed -i “s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g” /etc/sysconfig/selinuxsed -i “s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g” /etc/selinux/configsystemctl stop firewalldsystemctl disable firewalld Cấuhìnhđồngbộthờigian

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minhyum -y install chronysed -i “s/server 0.centos.pool.ntp.org iburst/ server 1.vn.pool.ntp.org iburst server 0.asia.pool.ntp.org iburst server 3.asia.pool.ntp.org iburst/g” /etc/chrony.confsed -i “s/server 1.centos.pool.ntp.org iburst/#/g” /etc/chrony.confsed -i “s/server 2.centos.pool.ntp.org iburst/#/g” /etc/chrony.confsed -i “s/server 3.centos.pool.ntp.org iburst/#/g” /etc/chrony.confsystemctl enable chronyd.servicesystemctl restart chronyd.servicechronyc sourcesKhởi động lại

init 6Lưu ý: Tạo bước này các bạn nên snapshot lại VM

Phần 2. Cài đặt Kolla Ansible

Cài đặt các gói hỗ trợ

yum install -y vim git byobuCài đặt môi trường Python

yum install -y python-devel libffi-devel gcc openssl-devel libselinux-pythoncurl -Lo- https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py | pythonpip install -U pipCài đặt Ansible

pip install ansiblemkdir -p /etc/ansibletxt=”nhost_key_checking=Falsenpipelining=Truenforks=100″echo -e $txt >> /etc/ansible/ansible.cfgCài đặt Kolla Ansible

pip install “kolla-ansible==9.0.*”Lưu ý:

Phiên bản kolla-ansible được phát triển dựa trên các phiên bản lớn OpenstackOpenstack Queen – Kolla Ansible 7.xOpenstack Rocky – Kolla Ansible 8.0.xOpenstack Stein – Kolla Ansible 8.1.x Openstack Train – Kolla Ansible 9.0.xĐể cài Openstack Train, chúng ta phải dùng phiển bản Kolla Ansible 9.0.x

Cấu hình Kolla Ansible mặc định

cp /usr/share/kolla-ansible/etc_examples/kolla/* /etc/kolla/Thiết lập File Inventory Kolla Ansible

cp /usr/share/kolla-ansible/ansible/inventory/* .Thiết lập Keypair

ssh-keygenLưu ý: Nhấn ENTER, sinh Keypair mặc định

Chuyển key

ssh-copy-id root

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình openstack toàn tập từ a

opsaio85Lưu ý: Tại bước này bạn cần nhập mật khẩu SSH của Node

Kiểm tra lại

ansible -i all-in-one all -m pingKết quả mong muốn

opsaio85 ~># ansible -i all-in-one all -m pinglocalhost | SUCCESS => { “ansible_facts”: { “discovered_interpreter_python”: “/usr/bin/python” }, “changed”: false, “ping”: “pong”}

Phần 3. Cài đặt Openstack Train bằng Kolla Ansible

Thiết lập phần vùng LVM dành cho Cinder

pvcreate /dev/vdbvgcreate cinder-volumes /dev/vdbTạo File chứa mật khẩu mặc định

kolla-genpwdLưu ý:

Thao tác sẽ sinh ra file /etc/kolla/passwords.yml.File passwords.yml sẽ chứa mật khẩu các dịch vụ thuộc Openstack (Nova, Cinder, Neutron, Keystone, Glance …..)

Cấu hình triển khai Openstack

cp /etc/kolla/globals.yml /etc/kolla/globals.yml.bakcat /etc/kolla/globals.yml—kolla_base_distro: “centos”kolla_install_type: “source”openstack_release: “train”kolla_internal_vip_address: 10.10.10.85network_interface: eth0neutron_external_interface: eth1nova_compute_virt_type: “qemu”enable_haproxy: “no”enable_cinder: “yes”enable_cinder_backup: “no”enable_cinder_backend_lvm: “yes”EOFLưu ý:

kolla_install_type: Mã nguồn sử dụng khi triển khai Openstack, có 2 loại:Cài từ Source Code: sourceCài từ File binary: binaryopenstack_release: Phiên bản cài đặtnetwork_interface: Interface dải nội bộ dùng cho MNGT, API ..

Xem thêm: Triệu Chứng Của Bệnh Thuỷ Đậu Ở Người Lớn Có Nguy Hiểm? Thuỷ Đậu Ở Người Lớn Có Nguy Hiểm

Xem thêm: Tại Sao Nước Ta Tỉ Lệ Mắc Bệnh Giun Đũa Cao ? Vì Sao Tỷ Lệ Mắc Bệnh Giun Đũa Cao

tôi chọn interface eth0 ứng với dải 10.10.10.0/24 kolla_internal_vip_address: Địa chỉ dải nội bộ dành cho MNGT, API, .. Theo quy hoạch ban đầu, tôi sẽ chọn dài 10.10.10.85neutron_external_interface: Interface dải Provider cấp IP cho VM Openstack. Ở đây tôi sử dụng interface eth1 ứng với dải 10.10.11.0/24enable_haproxy: Nếu triển khai Openstack All In One, bạn vui lòng thiết lập là NO.enable_cinder: Trong bài tôi có sử dụng Cinder LVM làm share storage cho Openstack nên thiết lập giá trị này bằng Trueenable_cinder_backend_lvm: Đặt True nếu sử dụng Backend LVM cho Cinderenable_cinder_backup: Trong bài tôi không sử dụng tính năng Backup Cinder nên thiết lập giá trị bằng Falsenova_compute_virt_type: Trong bài tôi sử dụng VM ảo hóa để cài đặt Openstack, nên tại đây thiết lập giá trị bằng qemu

Khởi tạo môi trường dành cho Openstack Kolla

kolla-ansible -i all-in-one bootstrap-serversKết quả mong muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=40 changed=20 unreachable=0 failed=0 skipped=32 rescued=0 ignored=0Kiểm tra thiết lập Kolla Ansible

kolla-ansible -i all-in-one prechecksKết quả mong muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=75 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=72 rescued=0 ignored=0Tải các Image Openstack

kolla-ansible -i all-in-one pullKết quả mong muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=38 changed=16 unreachable=0 failed=0 skipped=51 rescued=0 ignored=0Cài đặt Openstack

kolla-ansible -i all-in-one deployKết quả mong muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=365 changed=208 unreachable=0 failed=0 skipped=168 rescued=0 ignored=0Thiết lập File Environment Openstack

kolla-ansible -i all-in-one post-deployKết quả mong muốn

PLAY RECAP **************************************************************************************localhost : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

Phần 4. Cài đặt Openstack Client

Cài đặt các gói cần thiết để tạo virtualenv

pip install virtualenvTạo Virtualenv

virtualenv openstackTruy cập môi trường và cài đặt gói Openstack Client

. openstack/bin/activatepip install python-openstackclient python-glanceclient python-neutronclientsource /etc/kolla/admin-openrc.shKiểm tra dịch vụ

openstack token issueKết quả mong muốn

Phần 5. Đăng nhập vào Horizon

Lấy mật khẩu tài khoản Admin

cat /etc/kolla/passwords.yml | grep keystone_adminKết quả

keystone_admin_password: A7GHier4EpzEXE0Fm2aLpU3jvZ6ulOkINwlUETpITới đây, mật khẩu đăng nhập vào Horizon sẽ là:

admin / A7GHier4EpzEXE0Fm2aLpU3jvZ6ulOkINwlUETpI

*

Giao diện Horizon

Sau khi thao tác xong, chọn Sign In

*

Giao diện tổng quan

Tới đây tôi đã hướng dẫn xong các bạn cài đặt Openstack Train bằng Kolla Ansibe. Về cách sử dụng Openstack Train cơ bản, tôi sẽ trình bày trong bài tiếp theo của chuỗi bài viết. Hẹn gặp lại các bạn!

Chuyên mục: kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button