Kiểm tra toán lớp 6

Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Kiểm tra toán lớp 6

Đề thi học kì II Toán lớp 6

1. Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 11.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 12. Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 22.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 2

1. Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 1

Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2. (2,5 điểm) Tìm x, biết:Bài 3. (2 điểm ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 60 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.a) Tính diện tích mảnh vườnb) Người ta lấy 3/5 diện tích mảnh vườn để trồng cây. Tính diện tích phần còn lại của mảnh vườn.Bài 4. (2điểm) Vẽ góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On sao cho ∠xOm = 1500 , ∠xOn = 300 .a) Tính số đo góc mOnb) Vẽ tia Op là tia đối của tia On. Tia Oy có phải là tia phân giác góc mOp không ? Vì sao ?Bài 5. (0,5 điểm)

1.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 1

Bài 1.Bài 2.c) x – 1,2 = 2,5 hoặc x – 1,2 = – 2,5x = 2,5 + 1,2 hoặc x = – 2,5 + 1,2x = 3,7 hoặc x = – 1,3Bài 3.
a) Chiều rộng mảnh vườn là:60 . 2/3 = 40 (m)Diện tích mảnh vườn là:60 . 40= 2400 ( m2 )b) Diện tích vườn còn lại là:2400 – ( 2400 . 3/5 ) = 960 m2Bài 4.a) ∠mOn= 1200b) Tia Oy là tia phân giác của góc mOpBài 5.

Xem thêm: How Does Violet Death Works? : Cadum Smoldering Children

2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 2

Bài 1. (3 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):Bài 2. (2 điểm ) Tìm x, biết:
Bài 3. (2 điểm) Bạn an đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang, ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại, ngày thứ 3 đọc hết 30 trang còn lại.a) Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?b) Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất ? Ngày thứ hai ?Bài 4. (2,5 điểm ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 500 , ∠xOz = 1300a) Tính số đo góc yOzb) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOtc) Vẽ Oh là tia đối của tia Oy. So sánh ∠xOz và ∠xOhBài 5. (0,5 điểm) Tính tích:

2.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 2

Bài 1.a) ( -17 + |91| ) – ( 91 – |-17| – 2011 ) = ( -17 + 91 ) – ( 91 – 17 – 2011 )= – 17 + 91 – 91 + 17 + 2011 = ( – 17 + 17 ) + (91 – 91 ) + 2011 = 2011Bài 2.Bài 3.Phân số chỉ số trang đọc được ngày thứ hai và thứ ba là:
Bài 4.a)Hai tia Oy, Oz cùng thuộc nửa mặt phẳng chứa tia Ox và∠xOy = 50 ⇒ Tia Oy nằ, giữa hai tia Ox, Oz nên: ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz⇒ ∠yOz = 130 – 50 = 80b)Do đó Ot là tia phân giác ∠yOz nên: ∠yOt = ∠yOz = 40Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Ot nên:∠xOt = ∠xOy + ∠yOt = 50 + 40 = 90c)Ta có: ∠xOy + ∠xOh = 180(∠xOy và ∠xOh là hai góc kề bù)⇒ ∠xOh = 180 – ∠xOy = 130Vậy ∠xOy = ∠xOh ( = 130 )Bài 5.Trong tích của A có một thừa số bằng:nên A = 0.

Xem thêm: Top 5 Website Thư Viện Đề Kiểm Tra Tiểu Học Mới Nhất, Thư Viện Đề Thi

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.
Top 5 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Toán Top 3 Đề thi học kì 2 Ngữ Văn lớp 6 năm học 2020-2021 kèm đáp án Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn Top 5 Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *