Lời giải chi tiết mã đề 201 môn vật lý thpt quốc gia 2017

*

… Chọn C 1; 4 1  ZL2  4ZL1; ZC2  ZC1 De bai  I1  I2  Z1  Z2  ZC1  ZL1  ZL2  ZC2  ZC1  4ZL1 De bai  tan 1 tan 2  1  ZL1  ZC1 ZL2  ZC2 R R  1  R  ZC1  ZL1  3Z L1 Hướng … Tuy tơi cố gắng lựa chọn đề thi hay khó, lời giải chi tiết cho đề để gửi đến thầy em học sinh mùa thi 2 013 – 2 014 Trong tuyển tập này, số đề thi tơi trích dẫn ngun lời giải số thầy giáo đưa lên … Chọn C Đề sử dụng lời giải đồng nghiệp thuvienvatly.com Đề số NGUYỄN BÁ LINH THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2 013 Chun ĐH Vinh 2 013 – lần Mã đề thi : 13 5 Hướng…

Bạn đang xem: Lời giải chi tiết mã đề 201 môn vật lý thpt quốc gia 2017

*

… http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Flgctdmhbgddtl12ktthptqgn2017mhbsttd&inicial=1&np=20 2/35 15/2 /2017 utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Flgctdmhbgddtl12ktthptqgn2017mhbsttd&inicial=1&np=20 … http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Flgctdmhbgddtl12ktthptqgn2017mhbsttd&inicial=1&np=20 3/35 15/2 /2017 utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Flgctdmhbgddtl12ktthptqgn2017mhbsttd&inicial=1&np=20 … http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Flgctdmhbgddtl12ktthptqgn2017mhbsttd&inicial=1&np=20 4/35 15/2 /2017 utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Flgctdmhbgddtl12ktthptqgn2017mhbsttd&inicial=1&np=20…

*

… phẳng D Có vô số mặt phẳng – HẾT – LỜI GIẢI ĐỀ MINH HỌA MÔN TOÁN KỲ THI THPTQG NĂM 2017 (Phùng Văn Hùng – THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc) Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số … 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3x  y  z   điểm A(1; –2; 3) Tính khoảng cách d từ A đến (P) A d  B d  29 C d  29 D d  Câu 46 Trong không gian với hệ tọa … + 4z – 26  Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2; 1; 1) mặt phẳng (P) : x  y  z   Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính…

*

… THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi: 102 (Đề thi có 05 trang … THPT LƯƠNG TÀI SỐ (Đề gồm 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 LẦN Môn: TOÁN Năm học: 2016 – 2017 Thời gian làm bài:90 phút (Không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 06 tháng 11 năm 2016 Mã đề … VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ KỲ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: Toán học Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm) Mã đề: 109 SBD: ……………………

*

… http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Fbdtnltthptqgn2017mt_nxbgdvn&inicial=1&np=98 2/103 15/2 /2017 utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Fbdtnltthptqgn2017mt_nxbgdvn&inicial=1&np=98 … http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Fbdtnltthptqgn2017mt_nxbgdvn&inicial=1&np=98 3/103 15/2 /2017 utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Fbdtnltthptqgn2017mt_nxbgdvn&inicial=1&np=98 … http://utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Fbdtnltthptqgn2017mt_nxbgdvn&inicial=1&np=98 4/103 15/2 /2017 utilidades.gatovolador.net/issuu/down.php?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdaykemquynhon%2Fdocs%2Fbdtnltthptqgn2017mt_nxbgdvn&inicial=1&np=98…
… www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 … www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa … www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01…

Có thể bạn quan tâm:  Hóa 2015

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Toán 9 Violet, 30 Đề Thi Học Kỳ 1 Toán 9 Có Đáp Án

… đ}y sai ? ln x C a3  3a 2 ln 2 D a  a Câu 21.Một người lần đầu gử v|o ng}n |ng tr ệu đồng vớ ạn t {ng, lã suất 2% quý t eo ìn t ức lã kép Sau t {ng, ngườ gử t êm tr ệu đồng với kỳ hạn v| … tạ ba đ ểm c{c đ u O v| k {c O Có bao n mặt p ẳng ( ) vuông góc vớ mặt p ẳng (  ) : x  z  2017  A B C D Câu 48 C ọn mện đ có tín c ất tr{ ngược vớ c{c mện đ lạ Trang 8/9 – t   A Trong…
… www.dethithptquocgia.com cp nht ti liu thi mi mi ngy 19 www.dethithptquocgia.com website chia s ti liu thi phớ file word K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 THAM KHO Mụn: TON S: 02 Thi gian … www.dethithptquocgia.com cp nht ti liu thi mi mi ngy 32 www.dethithptquocgia.com website chia s ti liu thi phớ file word K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2017 THAM KHO Mụn: TON S: 03 Thi gian … www.dethithptquocgia.com cp nht ti liu thi mi mi ngy 17 www.dethithptquocgia.com website chia s ti liu thi phớ file word Cõu 44: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , mt phng (P ) : 2x – 2z + z + 2017…
… www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi ngày 24 www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word KỲ THI TRUNG HỌC PHỞ THƠNG Q́C GIA NĂM 2017 ĐỀ THAM … chọn đáp án B Câu y”   y ”  1  loại đáp án A, C  x    x0  1; y0   PT : y  5x  Chọn đáp án B Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi ngày 44 www.dethithptquocgia.com … 30 43 www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word ĐÁP ÁN SỚ 14 Câu Hàm số bậc hệ số a = -1…
… www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm tất môn Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ THAM KHẢO MÔN: TOÁN ĐỀ SỐ: … 39 .Đáp án B Ta z  z1 z2  26  i Chọn B Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm tất môn C Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com Câu 40 .Đáp án C 2 Ta GIA NĂM 2017 ĐỀ THAM KHẢO MÔN: TOÁN ĐỀ SỐ: 17 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm tất môn Website chia sẻ đề…

Có thể bạn quan tâm:  đề kiểm tra 1 tiết tin học 7 hk1

Xem thêm: Top 5 Website Thư Viện Đề Kiểm Tra Tiểu Học Mới Nhất, Thư Viện Đề Thi

… KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ THAM KHẢO MÔN: TOÁN ĐỀ SỐ 22 Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi … 19 Vậy Chọn đáp án B KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ THAM KHẢO MÔN: TOÁN ĐỀ SỐ 23 Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập … Truy cập www.dethithptquocgia.com để cập nhật tài liệu đề thi ngày 32 www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 22 CÂU 10 ĐÁP ÁN B A B D A C A…

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *