Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2017

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý năm 2017

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại viên chức là cán bộ quản lý. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của viên chức, phần tự đánh giá của viên chức và ý kiến nhận xét của đơn vị tập thể…

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2017

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tại đây.
Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2017Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chứcBáo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động
Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý như sau:

Tên cơ quan,tổ chức, đơn vị——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ……Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………….Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương: ……..I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:……………………………………………………………………………………………………….2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
……………………………………………………………………………………………………..4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:…………………………………………………………………………………………………….PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:…………………………………………………………………………………………………….6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:…………………………………………………………………………………………………….

Có thể bạn quan tâm:  Hướng dẫn giải bài tập chuỗi phản ứng hóa hữu cơ 11 có đáp án

Xem thêm: Thư Viện Trực Tuyến Violet

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá ưu, nhược điểm:……………………………………………………………………………………………………2. Phân loại đánh giá(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20…Viên chức tự đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:…………………………………………………………………………………………………………2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng….năm 20…Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:………………………………………………………………………………………………………..2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)……………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Top 4 Đề Thi Toán 8 Có Đáp Án, 20 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 8

Ngày….tháng….năm 20…Thủ trưởng đơn vị(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý

*

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế Phiếu đánh giá viên chức y tế Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên dự bị, chính thức Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức Phiếu đánh giá phân loại viên chức

Có thể bạn quan tâm:  Chuyên đề nhôm và hợp chất của nhôm violet

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *