Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ DONGNAIART.EDU.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "DONGNAIART". (Ví dụ: Lý do chuyển lớp Dongnaiart). Tìm kiếm ngay
63 lượt xem

Mẫu số 09-MST: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Bạn đang quan tâm đến Mẫu số 09-MST: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm phải không? Nào hãy cùng DONGNAIART đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Mẫu số 09-MST: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm.

Mẫu số: 09-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

(1)

(2).

_______

Số: …./TB-…(3)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…, ngày…tháng….năm ……

THÔNG BÁOVề việc người nộp thuế chuyển địa điểm

______________

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày… tháng … năm …

(Thời điểm cơ quan thuế chốt nghĩa vụ trong hệ thống quản lý thuế)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ hồ sơ của người nộp thuế nộp ngày

Cục Thuế/Chi cục Thuế: Dongnaiartông báo:………………..

Người nộp thuế:………………………………………….

MST/MSDN:…………………………………………

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:…………………………….

Địa chỉ trụ sở cũ: Phường/xã Quận/huyện:……………………..

Tỉnh/TP:………………….

Đến:………………….

Địa chỉ trụ sở mới: Phường/xã Quận/huyện:………………….

Tỉnh/TP: . …………………….

Số điện thoại liên hệ mới: ………………………………

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đến thời điểm chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã nộp thay)

Trạng thái hồ sơ khai thuế

(Hồ sơ nộp chậm chưa xử lý/chưa nộp)

Hồ sơ khai thuế phải nộp

Kỳ tính thuế

Đề nghị tiếp tục xử lý (nếu có)

Tên hồ sơ

Mẫu

2. Thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế đến thời điểm chuyển đi:

XEM THÊM:  PHOTOSHOP CS6 EXTENDED LÀ GÌ

Mã số thuế (mã chính, mã nộp thay)

Tên

Tiểu mục

Mã tiểu mục

Kỳ

thuế

Số còn phải nộp

Số còn nộp thừa

Số tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau

3. Tình trạng thanh tra, kiểm tra đến thời điểm chuyển đi (nếu có):

a) Nội dung thanh tra, kiểm tra:

b) Thời kỳ thanh tra, kiểm tra:

4. Tình hình sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

□ Đã quyết toán hoá đơn

□ Không sử dụng hoá đơn

5. Nhận xét khác:

Đề nghị người nộp thuế <nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh/cơ quan đăng ký hợp tác xã (nếu là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã) hoặc nộp hồ sơ chuyển địa điểm cho cơ quan thuế nơi chuyển đến (trừ doanh nghiệp, hợp tác xã)> trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế:

…….(4)…., ……..(5)

Địa chỉ: (6)….

Số điện thoại: ……………Địa chỉ E-mail: ………………..

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– <NNT>;

– <Các bộ phận có liên quan: Thanh tra kiểm tra,…>;

– …..;

– Lưu VT, bộ phận ban hành TB.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(7)

XEM THÊM:  phim cung đấu trung quốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_________________

(1): Tên cơ quan thuế cấp trên

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên cơ quan thuế ban hành Thông báo

(5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo

(7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

Vậy là đến đây bài viết về Mẫu số 09-MST: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Dongnaiart.edu.vn

Thông báo: ĐỒNG NAI ART - Tổng hợp và biên soạn các bài viết từ nhiều nguồn trên internet. Trong quá trình thực hiện, nếu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của bạn mà chưa cập nhật nguồn. Vui lòng liên hệ qua email: dongnaiart.edu.vn@gmail.com để chúng tôi được biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.