Nguồn thông tin hỗ trợ tăng cường cảm xúc và sức khỏe tinh thần

Trợ giúp 24/24

Đối với Đường Dây Nóng Phòng Ngừa Tự Tử, hãy gọi 800‑273‑8255 hoặc nhắn tin 838255

Đối với Đường Dây Nóng Báo Cáo Hành Vi Bạo Lực Gia Đình, hãy gọi 800‑799‑7233 hoặc nhấp vào Chat Now (Trò Chuyện Ngay)

Bạn đang xem: Cách chết nhanh nhất

Hãy gọi 911nếu quý vị hoặc người mà quý vị đang giúp đỡ hiện đang gặp nguy hiểm.

Sự bùng phát dịch bệnh do vi-rút corona (COVID-19) đã thay đổi tất cả cuộc sống của chúng ta. Vì thế, quý vị có thể vẫn cảm thấy bồn chồn, căng thẳng, lo lắng, buồn bã, buồn chán, trầm cảm, cô đơn hoặc bực bội. Quý vị không đơn độc.

Trên trang này:

 • Các chiến lược giúp kiểm soát sự căng thẳng
 • Đường dây nóng ngăn ngừa khủng khoảng
 • Tìm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và tâm thần
 • Đường dây trợ giúp nếu quý vị cảm thấy không an toàn
 • Các nguồn lực hỗ trợ người khác

Các chiến lược giúp kiểm soát sự căng thẳng

 • Hãy lưu tâm đến việc tiếp nhận thông tin của quý vị từ các nguồn tin mới về loại vi-rút này, và nên tạm ngưng xem các thông tin này.
 • Duy trì liên lạc xã giao với các mối quan hệ hỗ trợ như bạn bè, gia đình và những người khác qua điện thoại, tin nhắn, internet hoặc gặp mặt trực tiếp khi việc đó an toàn.
 • Chăm sóc thân thể của mình bằng cách: ăn thực phẩm lành mạnh, tránh uống nhiều rượu bia và tập thể dục khi có thể.
 • Nên gọi cho nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu tình trạng bồn chồn của quý vị cản trở các hoạt động hàng ngày.

Hầu hết các phương pháp xoa dịu căng thẳng đều có trong Lộ Trình Hồi Phục và cẩm nang thông tin về đại dịch COVID-19 từ Văn Phòng Tổng Y Sĩ.

Đường dây nóng nếu quý vị cần nói chuyện với ai đó

Nếu quý vị cảm thấy quá buồn bã, trầm cảm hay bồn chồn hoặc cảm thấy như quý vị muốn gây hại cho bản thân hay người khác, quý vị có thể gọi đến Đường Dây Nóng Phòng Ngừa Tự Tử Quốc Gia theo số 800‑273‑8255.

Hiện có các nguồn thông tin bổ sung nếu quý vị đang gặp khủng hoảng:

 • Đường Dây Trợ Giúp Tinh Thần Sau Thảm Họa: Gọi 800‑985‑5990 (TTY 800‑846‑8517) hoặc nhắn TalkWithUs gửi đến 66746 để được hỗ trợ 24/7.
 • Đường Dây Nhắn Tin Can Thiệp Khủng Hoảng: Nhắn HOME gửi đến 741741 để được hỗ trợ khi khủng hoảng 24/7.
 • Các Đường Dây Nóng Ngăn Ngừa Tự Tử & Khủng Hoảng Tại California: Tìm các số điện thoại và liên kết đến tất cả các đường dây nóng ngăn ngừa tự tử và khủng hoảng theo từng quận tại California.
 • Đường Dây Hỗ Trợ Tinh Thần Đồng Đẳng (CalHOPE Peer-Run Warm Line): Gọi 833‑317‑HOPE (4673) 24/7 giờ đêm để được hỗ trợ không khẩn cấp cụ thể về các nguyên nhân gây căng thẳng trong đại dịch COVID-19.
 • Đường Dây Hỗ Trợ Tinh Thần Đồng Đẳng California (California Warm Peer Line): Gọi 855‑845‑7415 để được hỗ trợ không khẩn cấp 24/7 bởi cố vấn ngang hàng giàu kinh nghiệm thực tế.

Thanh thiếu niên

 • Đường Dây Can Thiệp Khủng Hoảng Thanh Thiếu Niên California: Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-24 có thể gọi điện hoặc nhắn tin đến số 800‑843‑5200 hoặc trò chuyện trực tuyến để được hỗ trợ khi gặp khủng khoảng 24/7.
 • Đường dây TEEN LINE: Thanh thiếu niên có thể trò chuyện với thanh thiếu niên khác bằng cách nhắn tin “TEEN” gửi đến số 839863 từ 6 giờ chiều – 9 giờ tối, hay gọi 800‑852‑8336 từ 6 giờ chiều – 10 giờ tối.

Cựu chiến binh

Xem thêm: GameChuan

Đường Dây Can Thiệp Khủng Hoảng Cựu Chiến Binh (Veterans Crisis Line): Gọi 800‑273‑8255 và Nhấn 1 hoặc nhắn tin đến số 838255 để được hỗ trợ 24/7.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp và thực thi pháp luật

 • Đường dây trợ giúp Cứu hỏa/EMS: Gọi 888‑731-FIRE (3473) để tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ 24/7 về nhiều vấn đề sức khỏe hành vi dành cho lính cứu hỏa.
 • Đường dây COPLINE: Gọi 800‑267‑5463 để tìm sự hỗ trợ 24/7 từ những viên chức thực thi pháp luật.

Người Cao Niên California

 • Đường Dây Tình Bạn: Gọi 888‑670‑1360 để được hỗ trợ 24/7 nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên hay là một người lớn bị khuyết tật.
 • Đường Dây Thông Tin Cho Người Cao Tuổi và Người Lớn California: Gọi 800‑510‑2020 để được trợ giúp tìm sự hỗ trợ tại địa phương.

Người khiếm thính và lãng tai

Đường Dây Nóng Quốc Gia Phòng Ngừa Tự Tử Dành Cho Người Khiếm Thính và Lãng Tai: Tiếp cận dịch vụ tiếp âm video 24/7 bằng cách quay số 800‑273‑8255 (TTY 800‑799‑4889).

Dịch vụ điều trị hội chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện

 • Đường Dây Trợ Giúp Quốc Gia SAMHSA: Gọi 800‑662‑HELP để nhận thông tin và để được giới thiệu bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha 24/7.
 • Hệ Thống Định Vị Cơ Sở Điều Trị SAMHSA Tìm các chương trình điều trị do sử dụng ma túy hay bia rượu.

Người Đồng Tính Nữ, Người Đồng Tính Nam, Người Lưỡng Tính, Người Chuyển Đổi Giới Tính và Người Đồng Tính Luyến Ái (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, LGBTQ)

 • Dự Án Trevor: Gọi 866‑488‑7386 hoặc nhắn START đến số 678678 để nhận thông tin và các nguồn hỗ trợ phòng ngừa tự tử cho thanh thiếu niên LGBTQ 24/7.
 • Đường Dây Nóng Quốc Gia Dành Cho Người Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, Lưỡng Tính và Chuyển Đổi Giới Tính: Gọi 800‑273‑8255 từ 1 giờ chiều – 9 giờ tối để được hỗ trợ, lấy thông tin hay được trợ giúp tìm thông tin.
 • Trung Tâm Hỗ Trợ Nạn Nhân Tội Ác: Gọi hay nhắn tin đến 800‑842‑8467 hay trò chuyện trực tuyến để biết thông tin về các quyền, sự bảo vệ pháp lý và nguồn hỗ trợ địa phương cho người LGTBQ.

Tìm các dịch vụ cho sức khỏe hành vi và tâm thần

Nếu quý vị có Medi-Cal và cần các dịch vụ sức khỏe tâm thần, hãy gọi đến số điện thoại được in trên thẻ thành viên chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị, hay gọi đến đường dây sức khỏa tâm thần quận ở địa phương. Để được trợ giúp tìm các dịch vụ được đài thọ, hãy gọi đến Văn Phòng Thanh Tra của Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý và Sức Khỏe Tâm Thần Medi-Cal theo số 888‑452‑8609 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều.

Nếu quý vị có một chương trình bảo hiểm sức khỏe thông qua chủ hãng hay mua bảo hiểm riêng, và cần các dịch vụ sức khỏe tâm thần, hãy gọi đến số điện thoại được in trên thẻ thành viên chương trình bảo hiểm sức khoẻ của quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy bản thân đang đối phó với sự căng thẳng bằng dùng bia rượu hay ma túy, quý vị có thể yêu cầu sự trợ giúp từ các chương trình điều trị hội chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện tại quận của quý vị hay gọi điện thoại tới hệ thống xác định nơi điều trị quốc gia theo số 800‑662‑HELP.

Người già có thể tìm các dịch vụ địa phương qua trang web của Sở Cao Niên hoặc gọi 800‑510‑2020.

Đường dây trợ giúp nếu quý vị cảm thấy không an toàn

Ngược đãi bạn đời là một hành vi không bao giờ chấp nhận được và có những người luôn sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt là trong tình trạng khủng hoảng sức khỏe này. Nếu có thể, hãy gọi đến Đường Dây Nóng Bạo Hành Gia Đình Quốc Gia theo số 800‑799‑SAFE hoặc nhắn LOVEIS đến số 22522 để được trợ giúp 24/7 bằng tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Nếu không thể, hãy truy cập Dongnaiart để tìm hiểu cách lập một kế hoạch an toàn hay tìm sự trợ giúp ngay lập tức với tính năng “Chat Now” (Trò Chuyện Ngay) 24/7.

Gọi điện hoặc nhắn tin đến Trung Tâm Hỗ Trợ Nạn Nhân Tội Ác theo đường dây 800‑VICTIMS để biết thông tin về những chương trình dịch vụ nạn nhân tại California.

Truy cập trang web của Ủy Ban Bồi Thường cho Nạn Nhân California để tìm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân của quận tại California.

Xem thêm: Tính năng mới

Hiện có các nguồn hỗ trợ bổ sung:

 • Hợp Tác để Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đình California: Gọi 916‑444‑7163 thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ 30 sáng – 5 giờ 30 chiều để được trợ giúp tìm các chương trình địa phương.
 • Hướng dẫn lập kế hoạch an toàn Dùng phần hướng dẫn này để giúp lập kế hoạch an tòa nếu quý vị là người sống sót của nạn bạo lực bạn đời.
 • Danh sách các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Bạo Lực Gia Đình: Tìm thông tin về các chương trình trên toàn tiểu bang.
 • Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nạn Nhân Bị Tấn Công Tình Dục và Buôn Người: Dùng danh sách này để tìm các nguồn hỗ trợ địa phương nếu quý vị là nạn nhân bị tấn công tình dục hay buôn người.

Các nguồn lực hỗ trợ người khác

Bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm dụng và bỏ bê

Thành viên cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm dụng và bỏ bê. Nếu quý vị lo lắng về sức khỏe hay sự an toàn của một đứa trẻ, hãy gọi đến đường dây nóng Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em (CPS) địa phương của quận nơi đứa trẻ đó sống hay tìm một nhà cung cấp dịch vụ nạn nhân thanh thiếu trẻ em bị lạm dụng tại địa phương.

Quý vị có thể gọi hay nhắn tin đến Đường Dây Nóng Quốc Gia Trợ Giúp Trẻ Em Bị Lạm Dụng 24/7 theo số 800‑4‑A‑CHILD để nói chuyện với một cố vấn can thiệp khủng hoảng chuyên nghiệp mà có thể hỗ trợ bằng hơn 170 ngôn ngữ.

Quý vị cũng có thể giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên bị lạm dụng hoặc bỏ mặc bằng cách tự nguyện phục vụ như một người chăm sóc nuôi tạm. Vui lòng liên lạc với sở Dịch Vụ Xã Hội hoặc Dịch Vụ Nhân Sinh của quận địa phương của quý vị hoặc gọi đến đường dây miễn phí theo số 800‑KIDS‑4‑US.

Hỗ trợ từ gia đình

Nếu quý vị quan ngại về một gia đình cần thực phẩm hay hỗ trợ hoặc chính quý vị cần các nguồn hỗ trợ, hãy gọi 211, liên lạc với Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình phi lợi nhuận tại địa phương của quý vị hoặc nộp đơn xin phúc lợi công cộng mà có thể bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ cấp tiền mặt và hỗ trợ thực phẩm và dinh dưỡng, thông qua Sở Dịch Vụ Xã Hội hay Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh tại quận của quý vị.

Quý vị có thể gọi đến Đường Dây Trợ Giúp Phụ Huynh & Thanh Thiếu Niên California theo số 855‑427‑2736 thứ Hai – thứ Sáu từ 8 giờ sáng – 8 giờ tối để được hỗ trợ tinh thần từ một Người Hỗ Trợ Phụ Huynh.

NAMI California có những nguồn hỗ trợ cho thành viên gia đình mà đang hỗ trợ người thân mắc những tình trạng sức khỏe tâm thần. Quý vị có thể gọi đến Đường Dây Trợ Giúp của họ theo số 800‑950‑NAMI để lấy thông tin, được giới thiệu nguồn hỗ trợ hay sự trợ giúp từ 7 giờ sáng – 3 giờ chiều hay gửi email đến [email protected].

Người chăm sóc có thể tìm thấy các nguồn thông tin trên trang mạng của Ban Hỗ Trợ Người Cao Niên (Department of Aging), kể cả hướng dẫn giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho quý vị cũng như người thân của quý vị trước đại dịch COVID-19.

Dịch Vụ Bảo Vệ Người trưởng thành của Quận

Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn: Gọi 833‑401‑0832 24/7 khi có những quan ngại về tình trạng lạm dụng, bỏ mặc hay bóc lột người lớn.

Có thể bạn quan tâm: Trái Đất hình gì? Những sự thật về Trái Đất không phải ai cũng biết

Lời kết: Như vậy trên đây là bài viết Nguồn thông tin hỗ trợ tăng cường cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button