ôn tập chương 3 số học 6

… −5 −5 A= ×11 + ×11 + ; B = + : − 16 ×(−2) ; Câu 3:Tìm x,biết: a/ ( 2,8 x − 32 ) : = −90 11 b/ ( 4,5 − x ) × = 14 Câu 4 :Toán đố −4 3  4   C= +  + ÷: 12    11 13  ; E=115 ×0, 75 … 4   C= +  + ÷: 12    11 13  ; E=115 ×0, 75 −  20 + 25% ÷:   D= + −  − ÷  c/ : x = 13 2 e/ x + x = d/ x − x = 12 Bài 1:Tính diêïn tích chu vi khu vườn hình chữ nhật có chiều dài km … 12 km/h Tính thời gian Minh từ trường nhà Bài 3:Một lớp có 45 học sinh Khi cô giáo trả kiểm tra toán số đạt điểm giỏibằng tổng số bài.Số đạt điểm 10 số lại Tính số bạn đạt điểm trung bình cần…

Bạn đang xem: ôn tập chương 3 số học 6

*

… Ba lớp trường THPT Đạ Tông có 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh khối Số học sinh lớp 6B 20 số học sinh lớp 6A 21 Còn lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp? Lớp 6B có … Tính tỉ số % học sinh loại Khối có 200 em Lớp 6A chiếm 40% tổng số học sinh toàn khối, lớp 6B có số học sinh 81,25% học sinh lớp 6A Tính số học sinh lớp 6C? Chu vi hình chữ nhật 52,5 m Biết chiều … không tiến lùi Trường THPT Đạ Tông a.1 b c −3 Nguyễn Gia Min −5 d 9 29 Tỉ số phần trăm là: 100 % a × b × 100% 100 % c × d × 100% 30 56% 25 là: a 56 25% b 25 : 56% 100 56 c 25 × 100 25 d 56 ×…

*

… Cảnh Dơng đề cơng ôn tập toán -Bài 8: Một lớp học có 40 học sinh gồm loại: giỏi, khá, trung bình Số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp Số … học sinh lại a Tính số học sinh loại lớp b Tính tỉ số phần trăm học sinh trung bình so với số học sinh lớp Bài 9: Số học sinh giỏi học kỳ I lớp 6A số học sinh lớp Cuối năm có thêm học sinh đạt loại … giác Ii/ Bàitập: Bài 1: Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot Oy cho xOt = 300 ; xOy = 60 0 a Hỏi tia nằm hai tia lại? Vì sao? b Tính góc tOy? c Tia Ot có tia phân giác xOy hay không?…

*

… ABC vuông A, AB = 24 cm, AC= 18 cm đường trung trực BC cắt BC, BA, CA M,E,D Tính BC, BE, CD Bài 12: Cho tam giác ACB vuông A, AB = 4.5 cm, AC = cm Trên cạnh BC lấy điểm D cho CD = cm Đường vuông … lại thùng thứ gấp hai lần số kẹo có thùng thứ hai Bài 9: Ông Bình Bình 58 tuổi Nếu cộng tuổi bố( hay ba) Bình hai lần tuổi Bình tuổi Ông tổng số tuổi ba người 130 Hãy tính tuổi Bình? Bài 10: … chữ nhật ? ĐS : 60m2 Giáo viên : Đặng Quang Định Tổ Toán lý – Trường THCS Phước Cát Năm học 2010-2011 Bài 11: Một tàu thủy chạy khúc sông dài 80 km lẫn 20 phút Tính vận tốc tàu thủy nước yên lặng,…

Xem thêm: Bài Tập Câu Tường Thuật Lớp 8 Violet, Bài Tập Câu Hỏi Đuôi Trong Tiếng Anh (Có Đáp Án)

*

… định chia học sinh thành nhóm cho số học sinh kh i phân vào nhóm H i chia nhiều nhóm? Lúc nhoùm có học sinh kh i 7, học sinh kh i 6? Câu 5: Trên tia Ox lấy hai i m A B cho OA = 2cm; OB = 6cm a) … thể chia đ i y tế nhiều thành tổ để số bác sĩ số y tá chia vào tổ? B i 9: Trong bu i lao động trồng vườn trường lớp 6A, học sinh chia làm hai nhóm M i học sinh nhóm I ph i trồng cây, học sinh … M i lần xếp hàng 3, hàng 4, hàng vừa đủ không thừa học sinh H i trường có học sinh? B i 5: Vẽ tia Ox a) Trên tia Ox lấy hai i m A B cho OA = 3cm, OB = 4cm H i ba i m A,O,B i m nằm hai i m…

*

… 21 + 25 72 + 49 25 f/ 27(13 16) 16( 13 27) g/ 1911 (1234 1911) h/ 1 56.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

72 + 28.1 56 i/ 32.( -39) + 16. ( 22) j/ 1945 ( 567 1945) k/ 184.33 + 67 .184 l/ 44.( 36) + 22.( 28) Bi 2: Tỡm x Z bit: … 10 e) A = v B = 10 10 a) ; c) 49 64 78 95 Gi ý * Bi d) 54.107 53 = 53.107 + 107 53 = 53.107 + 54 nờn A = 135. 269 133 = 134. 269 + 269 133 = 134. 269 + 1 36 nờn B > Vy A 14 736 5
11 710 1
11 958 0
2 511 14
6 466 4
14 4,341 11
40 3,765 22
8 1,404 16
3 1,164 9
3 913 8

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *