Phức chất là gì

Breath Taking: What Our Lungs Teach Us About Our Origins, Ourselves, and Our Future Michael J. Stephen

Bạn đang xem: Phức chất là gì

*

*

*

World of Wonders: In Praise of Fireflies, Whale Sharks, and Other Astonishments Aimee Nezhukumatathil

*

Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants Robin Wall Kimmerer

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời ” Có Bao Giờ A Biết Em Đau Thế Nào ” (Kiếm Được 2 Bài)

*

The Brilliant Abyss: Exploring the Majestic Hidden Life of the Deep Ocean, and the Looming Threat That Imperils It Helen Scales
The Science of Time Travel: The Secrets Behind Time Machines, Time Loops, Alternate Realities, and More! Elizabeth Howell
The Big Lie: How One Doctor’s Medical Fraud Launched Today’s Deadly Anti-Vax Movement Kurt Eichenwald
An Anatomy of Pain: How the Body and the Mind Experience and Endure Physical Suffering Abdul-Ghaaliq Lalkhen

Xem thêm: Trường Đại Học Y Tế Công Cộng Ở Đâu, Đánh Giá Đại Học Y Tế Công Cộng

Phức chất – Hóa học ( sưu tầm )

1. Chương 5 – Phức chất________________________________________________________________177CHƯƠNG 5 – PHỨC CHẤT5.1. KHÁI NIỆM5.1.1. Ion phứcTrong phân tử hợp chất trung hoà, theo quan niệm của hoá trị cổ điển(Hoá trị của một nguyên tố là khả năng của một nguyên tử của nguyên tố đó cóthể kết hợp với bao nhiêu nguyên tử của nguyên tố khác) thì các nguyên tử đãbão hoà hoá trị gọi là phân tử trung hoà, không thể kết hợp thêm nguyên tử củabất kỳ nguyên tố nào nữa, như SO2, SO3, KCl, H2SO4 … Nhưng cũng có nhữnghợp chất được xem là bão hoà hoá trị như HgI2, KI, CuSO4, NH3 … lại phản ứngvới nhau tạo ra hợp chất mới.Ví dụ: HgI2 + 2KI → K2Trong dung dịch nước hợp chất này điện ly:K2 2K++ 2-Hoặc : CuSO4 + 4NH3 → SO4và SO4 → 2++ SO42-Những ion 2-, 2+và những ion tương tự được tạo thànhbằng cách kết hợp các ion hay nguyên tử kim loại hoặc không kim loại với cácphân tử trung hoà hoặc các anion gọi là ion phức.Ví dụ: Pb4++ 6Cl-= 2-5.1.2. Phức chấtPhức chất là những hợp chất hoá học mà phân tử có chứa ion phức dươnghoặc âm có khả năng tồn tại trong dung dịch, cũng như tồn tại trong tinh thể, kếthợp với các ion trái dấu (gọi là cầu ngoại).Ví dụ: Cl35.1.3. Ion trung tâm (ký hiệu là M)Trong ion phức có một ion hay một nguyên tử trung hoà chiếm vị trí trungtâm gọi là ion trung tâm hay nguyên tử trung tâm hoặc gọi là chất tạo phức.Ví dụ: Trong 2-nguyên tử trung tâm là Hg2+5.1.4. Phối tử (ký hiệu là L)Trong ion phức có những ion (anion) hay những phân tử trung hoà liênkết trực tiếp xung quanh, sát ngay nguyên tử trung tâm gọi là phối tử.Những phối tử là anion thường gặp như F-, Cl-, I-, OH-, CN-, SCN-, NO2-,S2O32-, C2O42-… Những phối tử là phân tử thường gặp như H2O, NH3, Co, NO,pyriđin (C5H5N), etylenđiamin (H2N-CH2-CH2-NH2) …Ví dụ: 2-: I-là phối tử

Có thể bạn quan tâm:  Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên 2020

Chuyên mục: kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *