Sgk hóa 8 trang 42

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

hiđro : H

heli : He

bo : B

cacbon : C

nitơ : N

oxi : O

flo : F

neon : Ne

silic : Si

photpho : P

lưu huỳnh : S

clo : Cl

agon : Ar

brom : Br

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hoc, trừ chu kì 1 các chu kì đều bắt đầu bảng

A. nguyên tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một phi kim điển hình và kết thúc là một kí hiếm

B. nguyên tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một phi kim điển hình

C. nguyên tố phi kim, cuối chu kì là một phi kim điển hình và kết thúc là một khí hiếm

D. nguyên tố phi kim điển hình và kết thúc là một phi kim điển hình

Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Bạn đang xem: Sgk hóa 8 trang 42

Do nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ nên nguyên tử khối của X là : X = 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X có nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Có thể bạn quan tâm:  5 chính sách mới về bhyt có hiệu lực từ 01/7/2021

Kí hiệu hóa học là Si.

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42)

AI BIẾT GIÚP MINH` NHA M` CÓ ĐỌC Ở TRÊN MẠNG NHƯNG KHÔNG HIỂU LẮM GIÚP NHA MẤY AE, AI LÀ ĐC TICK LUN~~~

a, theo bai ra

2XO/H2=31=> 2XO/2=31=z> 2XO = 31×2 = 62 (dvC)

vay ….

b, ta co: 2XO=62

=> 2.X + 16.1 = 62

=> 2X = 62-16 = 46

=> X = 23 (Natri)

vay ….

Bài 1(SGK trang 103): Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hóa học với phi kim cụ thể là lưu huỳnh.

Sơ đồ 1

(1)(S+H_2underrightarrow{t^o}H_2S)

(2)(Cu+Sunderrightarrow{t^o}CuS)

(3)(S+O_2underrightarrow{t^o}SO_2)

Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn:

Hãy nêu tính chất hóa học cơ bản của nó:

– Là kim loại hay phi kim.

– Hóa trị cao nhất đối với oxi.

– Viết công thức của oxit cao nhất và hidroxit tương ứng và tính chất của nó.

Cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

Xem thêm: Lý Thuyết & Bài Tập Word Form Tiếng Anh 7 Có Đáp Án ~ Trường Hoàng Gia

Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại, hóa trị cao nhất với oxi là II, chất MgO là oxit bazơ và Mg(OH)2là bazơ.

Có thể bạn quan tâm:  đề thi minh họa môn lý 2017 lần 2

Photpho là nguyên tố phi kim nằm ở ô 15 trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tính chất hóa học của photpho là

A. chỉ tham gia vào phản ứng trao đổi

B. chỉ thể hiện tính oxi hóa

C. vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử

D. chỉ thể hiện tính khử

Chọn đáp án C

P ở ô thứ 15 trong bảng tuần hoàn ⇒ ZP = 15

⇒ cấu hình electron của P là 1s22s22p63s23p33d0.

bình thường: trong hợp chất PH3, P có số oxi hóa là –3.

vì có 5 orbital ⇒ ở trạng thái kích thích cấu hình e của P có thể có nhiều trạng thái khác nhau

→ P có nhiều số oxi hóa dương: như P+3 trong P2O3 hay P+5 trong P2O5.

⇒ tính chất hóa học ủa nguyên tố photpho (P) là vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử.

⇒ chọn đáp án C

Lập bảng hóa trị, cách đọc tên, CTHH, phận loại của các hợp chất trong trang 42 Sgk hóa học ?

P/s: Giúp mk vs, mất sgk hóa rồi, cảm ơn các bạn trước !!!

Khí A là 1 hợp chất được tạo bởi nguyên tố R và Oxi

Biết R là nguyên tố phi kim có hóa trị IV tỉ khối của A so vv ko khí là 1,5862.Xác định CTHH của khí A.

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập Về Tập Hợp Lớp 6 Violet, Giáo Án Violet

Cthh của hợp chất là RO2 (R hóa trị iv)

Có: dA/kk=1.5862

Có thể bạn quan tâm:  Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2017

=> MA=1.5862.29= xăp xỉ 46

=> MR= 46-16.2=14

-> R là N

oxi hóa 9,6g một phi kim ở nhóm VI của bảng tuần hoàn đến oxit hóa trị cao nhất rồi hấp thụ vào nước để đc axit tương ứng.Cho dd axit trên tác dụng với Zn dư thì sinh ra 6,72 lít khí H2.

Xác định tên nguyên tố,công thức oxit cao nhất và axit tương ứng của phi kim trên

Gọi phi kim là

=> Oxit hóa trị cao nhất : MO3

Axit tương ứng : M2XO4

Ta có

nM= nMO3= nM2XO4= nH2=(dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol)

=> M= 9,6/0,3 = 32 => M là S

Gọi phi kim là M

=> Oxit hóa trị cao nhất : MO3

Axit tương ứng : M2XO4

Ta có

nM= nMO3= nH2MO4= nH2=(dfrac{6,72}{22,4})6,7222,4=0,3mol” class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>=0,3mol

=> M= 9,6/0,3 = 32 => M là S

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *