Sự khác biệt giữa Reductase và Oxidoreductase

Các sự khác biệt chính giữa reductase và oxidoreductase là reductase là một enzyme xúc tác phản ứng khử, trong khi oxidoreductase là một enzyme xúc tác cả phản ứng oxy hóa và phản ứng khử.

Phản ứng oxi hóa khử bao gồm cả sự khử và sự oxi hóa. Trong các phản ứng oxi hóa khử, trạng thái oxi hóa của các phân tử hoặc nguyên tử bị thay đổi. Enzim xúc tác phản ứng oxi hóa khử. Oxidoreductase và reductase là hai loại enzyme tham gia vào phản ứng oxy hóa khử. Các reductases xúc tác cho các phản ứng khử (nhận electron) trong khi các oxidoreductases xúc tác cho cả các phản ứng oxy hóa (giải phóng electron) và phản ứng khử (thu electron).

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Reductase là gì 3. Oxidoreductase là gì 4. So sánh song song – Reductase so với Oxidoreductase ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Reductase là gì?

Reductase là một enzym xúc tác phản ứng khử bằng cách hạ thấp năng lượng hoạt hóa cần thiết cho phản ứng xảy ra. Reductases là một lớp của oxidoreductase. Sự khử là sự thu được của các electron, và nó thường đi đôi với quá trình oxy hóa. Kết quả của sự khử, trạng thái oxi hóa của ion giảm dần.

Dihydrofolate reductase, 5α-reductase, 5β-reductase, HMG-CoA reductase, methemoglobin reductase, ribonucleotide reductase, aldose reductase và thioredoxin reductase là một số loại reductase. 5α-reductase xúc tác sự giảm không thể đảo ngược của testosterone thành dihydrotestosterone.

Oxidoreductase là gì?

Oxidoreductase là một loại enzyme xúc tác đồng thời quá trình oxy hóa của một phân tử và quá trình khử của một phân tử khác. Nói cách khác, các chất oxy hóa có khả năng xúc tác cho cả phản ứng oxy hóa và phản ứng khử (phản ứng oxy hóa). Chúng hoạt động như một oxidase cho một phản ứng và reductase cho một phản ứng khác. Do đó, chúng xúc tác việc chuyển các electron từ một phân tử (chất oxy hóa) sang chất khử. Chúng cần sự hiện diện của oxy hoặc NAD + / NADP + để hoạt động như chất nhận electron. Các sản phẩm oxy hóa có thể là oxydaza hoặc dehydrogenaza. Oxidaza xúc tác các phản ứng khi oxy phân tử hoạt động như một chất nhận hydro hoặc electron. Các dehydrogenase oxy hóa chất nền bằng cách chuyển hydro đến chất nhận là NAD+/ NADP+ hoặc một loại enzym flavin. Peroxidase, hydroxylases, oxygenase và reductases là các loại oxy hóa khác.

Difference-Between-Reductase-and-Oxidoreductase-1.webp

Các chất oxy hóa tham gia vào các phản ứng hô hấp hiếu khí và kỵ khí. Chúng xúc tác các phản ứng đường phân, chu trình TCA, quá trình phosphoryl hóa oxy hóa, và trong quá trình chuyển hóa axit amin. Glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase là một oxidoreductase tham gia vào quá trình đường phân trong quá trình khử NAD + thành NADH. Nó có thể được minh họa như sau.

Pi + glyceraldehyde-3-phosphate + NAD+ → NADH + H+ + 1,3-bisphosphoglycerate

Điểm giống nhau giữa Reductase và Oxidoreductase là gì?

  • Reductase và oxidoreductase là hai loại enzym là protein.
  • Reductases là một phân lớp của oxidoreductase.
  • Cả hai enzym đều xúc tác các phản ứng làm thay đổi trạng thái oxy hóa của các ion và phân tử.
  • Chúng tham gia vào cả phản ứng hô hấp hiếu khí và kỵ khí.

Sự khác biệt giữa Reductase và Oxidoreductase là gì?

Reductase và oxidoreductase là hai loại enzym. Reductase xúc tác cho các phản ứng khử trong khi oxidoreductase xúc tác cho cả các phản ứng oxy hóa và khử. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa reductase và oxidoreductase. Dihydrofolate reductase, 5α-reductase, 5β-reductase, HMG-CoA reductase, methemoglobin reductase, ribonucleotide reductase, aldose reductase và thioredoxin reductase là một số loại reductase. Trong khi đó, oxidase, dehydrogenases, peroxidases, hydroxylases, oxygenases và reductases là những chất oxy hóa.

Dưới đây bảng thông tin mô tả sự khác biệt giữa reductase và oxidoreductase.

Difference-Between-Reductase-and-Oxidoreductase-2.webp

Tóm tắt – Reductase vs Oxidoreductase

Phản ứng oxy hóa khử liên quan đến việc chuyển các electron giữa các chất hóa học. Một phân tử giải phóng electron (oxi hóa) trong khi phân tử kia nhận electron (khử). Reductase là các enzym xúc tác phản ứng khử. Oxidoreductases là các enzym xúc tác cho cả phản ứng oxy hóa và phản ứng khử. Cả reductase và oxidoreductases đều làm giảm năng lượng hoạt hóa của các phản ứng. Hơn nữa, chúng thay đổi trạng thái oxy hóa của các phân tử tham gia phản ứng. Vì vậy, điều này tóm tắt sự khác biệt giữa reductase và oxidoreductase.

Lời kết: Như vậy trên đây là bài viết Sự khác biệt giữa Reductase và Oxidoreductase. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button