Thứ Tư, Tháng Mười Một 14

Sư phạm cấp 2 – 3

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Tiếng Anh tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Tiếng Anh tại TPHCM

Sư phạm cấp 2 - 3, Sư phạm Tiếng Anh tại TPHCM
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIẾNG ANH TẠI TPHCM Đào tạo Liên thông Đại học Sư phạm Tiếng Anh tại TPHCM nhằm đào tạo giáo viên giảng dạy Tiếng Anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học THCS, THPT, các trường Sư phạm, các khoa Sư phạm Tiếng Anh của các trường Cao đẳng, Đại học ở Việt Nam; có khả năng học ở các trình độ cao hơn. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo cử nhân Sư phạm Tiếng Anh có thể làm phiên dịch Tiếng Anh hoặc những công việc có sử dụng Tiếng Anh trong các tổ chức, công ty. 1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông Đại học Sư phạm Tiếng Anh – Chỉ tiêu tuyển Tiếng Anh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: liên thông Đại học Sư phạm Tiếng Anh. – Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Liên th
Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn tại TPHCM

Sư phạm cấp 2 - 3, Sư phạm Ngữ văn tại TPHCM
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN TẠI TPHCM Đào tạo liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn tại TPHCM nhằm đào tạo giáo viên giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo liên thông Đại học Sư phạm Ngữ Văn, học viên có thể giảng dạy Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung học chuyên nghiệp, làm cán bộ quản lý giáo dục, phụ trách chuyên môn tại các sở giáo dục và đào tạo… Học viên có thể học tiếp sau Đại học (Cao học và Nghiên cứu Ngữ văn) các ngành: Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học, Lý luận và phương pháp giảng dạy Văn học; Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Việt. 1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn – Chỉ tiêu tuyển Ngữ văn: 200. – Chuyên ngành đào tạo: liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn.
Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Sinh tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Sinh tại TPHCM

Sư phạm cấp 2 - 3, Sư phạm Sinh tại TPHCM
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SINH TẠI TPHCM Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Sư phạm Sinh tại TPHCM nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Sinh học. Sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh học, thuộc khối ngành Sư phạm có khả năng là giáo viên dạy môn Sinh học ở các trường THCS, THPT. Có khả năng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học. 1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông Đại học Sư phạm Sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: liên thông Đại học Sư phạm Sinh. – Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Sinh – Học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Sinh (Liên th
Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Hóa tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Hóa tại TPHCM

Sư phạm cấp 2 - 3, Sư phạm Hóa tại TPHCM
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÓA TẠI TPHCM Đào tạo Liên thông Đại học Sư phạm Hóa tại TPHCM nhằm trang bị cho các giáo viên tương lai những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về hóa học cơ bản ở trình độ đại học; hiểu và nắm vững các kiến thức về Hóa luận nghiệp vụ sư phạm; các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông. 1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông Đại học Sư phạm Hóa – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: liên thông Đại học Sư phạm Hóa. – Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Hóa – Học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hóa (Liên thông liên thôn
Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Lý tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Lý tại TPHCM

Sư phạm cấp 2 - 3, Sư phạm Lý tại TPHCM
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÝ TẠI TPHCM Học viên tham gia vào chương trình đào tạo liên thông Đại học Sư phạm Lý tại TPHCM sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ và sâu sắc về Vật lý đại cương, về thí nghiệm Vật lý. Có những kiến thức đầy đủ, cơ bản về Vật lý lý thuyết, Điện tử học, Toán học, Ngoại ngữ, Tin học, Thiên văn học, những vấn đề về vật lý hiện đại, lịch sử vật lý. Và một điều vô cùng quan trọng không thể thiếu đó là nghiệp vụ Sư phạm. 1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông Đại học Sư phạm Lý – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: liên thông Đại học Sư phạm Lý. – Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Lý – Học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Lý (Liên thông liên thông Đại học Sư phạm Lý). – Học viên đã tốt ngh
Xét tuyển Đại học Sư phạm Toán tại TPHCM

Xét tuyển Đại học Sư phạm Toán tại TPHCM

Sư phạm cấp 2 - 3, Sư phạm Toán tại TPHCM
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN TẠI TPHCM Ngành Sư phạm Toán đào tạo sinh viên cách tư duy chính xác của toán, tư duy thuật toán và phương pháp tiếp cận vấn đề một cách khoa học. Sinh viên Đại học Sư phạm Toán tại TPHCM được trang bị đầy đủ các kiến thức về Toán học và nghiệp vụ Sư phạm. Sau đây là thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Toán tại TPHCM: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh - Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. - Chuyên ngành đào tạo: Đại học Sư phạm Toán. - Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh - Học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Toán (Liên thông Đại học Sư phạm toán). - Học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng khác ngành thuộc khối ngành Sư phạm. - Học viên đã tốt nghiệp Đại học thuộc khối ngành Sư phạm (Văn bằng 2 Đại học Sư phạm Toán). 3. Thời gian học Các lớp Đại họ