Thứ Tư, Tháng Mười Một 14

Sư phạm Hóa tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Hóa tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Hóa tại TPHCM

Sư phạm cấp 2 - 3, Sư phạm Hóa tại TPHCM
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÓA TẠI TPHCM Đào tạo Liên thông Đại học Sư phạm Hóa tại TPHCM nhằm trang bị cho các giáo viên tương lai những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về hóa học cơ bản ở trình độ đại học; hiểu và nắm vững các kiến thức về Hóa luận nghiệp vụ sư phạm; các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông. 1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông Đại học Sư phạm Hóa – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: liên thông Đại học Sư phạm Hóa. – Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Hóa – Học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hóa (Liên thông liên thôn