Thứ Tư, Tháng Mười Một 14

Sư phạm Ngữ văn tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn tại TPHCM

Sư phạm cấp 2 - 3, Sư phạm Ngữ văn tại TPHCM
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN TẠI TPHCM Đào tạo liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn tại TPHCM nhằm đào tạo giáo viên giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo liên thông Đại học Sư phạm Ngữ Văn, học viên có thể giảng dạy Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung học chuyên nghiệp, làm cán bộ quản lý giáo dục, phụ trách chuyên môn tại các sở giáo dục và đào tạo… Học viên có thể học tiếp sau Đại học (Cao học và Nghiên cứu Ngữ văn) các ngành: Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học, Lý luận và phương pháp giảng dạy Văn học; Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Việt. 1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn – Chỉ tiêu tuyển Ngữ văn: 200. – Chuyên ngành đào tạo: liên thông Đại học Sư phạm Ngữ văn.