Thứ Tư, Tháng Mười Một 14

Sư phạm Sinh tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Sinh tại TPHCM

Tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Sinh tại TPHCM

Sư phạm cấp 2 - 3, Sư phạm Sinh tại TPHCM
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SINH TẠI TPHCM Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Sư phạm Sinh tại TPHCM nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Sinh học. Sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh học, thuộc khối ngành Sư phạm có khả năng là giáo viên dạy môn Sinh học ở các trường THCS, THPT. Có khả năng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học. 1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông Đại học Sư phạm Sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200. – Chuyên ngành đào tạo: liên thông Đại học Sư phạm Sinh. – Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Sinh – Học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Sinh (Liên th