Chủ Nhật, Tháng Năm 19

Thẻ: [Cần Giờ] Đào tạo Giáo viên Mầm non tại Cần Giờ

[Cần Giờ] Đào tạo Giáo viên Mầm non tại Cần Giờ

[Cần Giờ] Đào tạo Giáo viên Mầm non tại Cần Giờ

Trung cấp Mầm non tại Cần Giờ
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI CẦN GIỜ Đào tạo giáo viên Mầm non tại Cần Giờ nhằm đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học giáo dục hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học giáo dục và của nền kinh tế xã hội. 1. Kiến thức - Hiểu và trình bày được kiến thức đại cương về khoa học xã hội - nhân văn phù hợp với ngành Sư phạm mầm non. - Sử dụng kiến thức ngoại ngữ và tin học cơ bản để có thể nhận biết, vận h