Chủ Nhật, Tháng Tám 25

Thẻ: Đào tạo Trung cấp Sư phạm Mầm non tại Cần Giờ

Đào tạo Trung cấp Sư phạm Mầm non tại Cần Giờ

Đào tạo Trung cấp Sư phạm Mầm non tại Cần Giờ

Trung cấp Mầm non tại Cần Giờ
HỌC TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI CẦN GIỜ Chương trình đào tạo Trung cấp Sư phạm Mầm non tại Cần giờ trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng Sư phạm Mầm non, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác giảng dạy tác các trường Mầm non. Cụ thể: 1. Kiến thức – Hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng vào thực tiễn giáo dục sư phạm mầm non. – Vận dụng hệ thống kiến thức khoa học giáo dục sư phạm mầm non ở trình độ trung cấp để thực hiện tốt công tác chuyên môn. – Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục sư phạm mầm non, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ ở các độ tuổi khác nhau. – Biết áp dụng kiến thức khoa học giáo dục sư phạm mầm non vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ thuộc các đổi tư