Chủ Nhật, Tháng Năm 19

Thẻ: Ngành giáo dục Mầm non

Ngành giáo dục Mầm non

Ngành giáo dục Mầm non

Sư phạm Mầm non tại TPHCM
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 1. Giáo dục mầm non Giáo dục Mầm non là một phần trong hệ thống Giáo dục Quốc dân, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi. Giáo dục Mầm non tạo sự khởi đầu cho sự phát triển toàn diện của trẻ về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ; đặt nền tảng cho các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Những năm đầu đời đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ, bởi tuy trẻ bẩm sinh đã có khả năng tiếp thu học tập, não bộ đã được lập trình để tiếp nhận các thông tin cảm quan và sử dụng để hình thành hiểu biết và giao tiếp với thế giới, nhưng thiên hướng học tập của trẻ có thể bị hạn chế bởi nhiều yếu tố như thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội. Việc được hưởng sự chăm s