Thứ Ba, Tháng Sáu 18

Thẻ: Ngành Giáo dục Tiểu học

Ngành Giáo dục Tiểu học

Ngành Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Tiểu học tại TPHCM
NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1. Giáo dục Tiểu học Hệ thống Giáo dục bắt buộc của nước ta gồm: Giáo dục Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Trong đó, Giáo dục Tiểu học là giai đoạn đầu tiên, đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa giáo dục Mầm non và giáo dục Trung học. Giáo dục Tiểu học kéo dài trong 5 năm, từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là thời gian nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Chương trình học tại Tiểu học được thống nhất toàn quốc, gồm các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Khoa học Xã hội và một số môn học bổ trợ như Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Anh văn,... Mục tiêu chính của giáo dục tiểu học là giúp tất cả học sinh biết đọc, biế