Top 8 đề kiểm tra toán 7 chương 2 hình học chọn lọc, có đáp án

truongxaydunghcm.edu.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II Hình học lớp 7 có bảng ma trận và đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Top 8 đề kiểm tra toán 7 chương 2 hình học chọn lọc, có đáp án

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, gồm 14 đề kiểm tra 45 phút chương Tam giác lớp 7. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức môn Toán để chuẩn bị tốt kiến thức cho kỳ thi học kỳ II sắp tới.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II Hình học lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 số 1

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằngA. 900 B. 1800 C. 450 D. 800Câu 2: ABC vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng:A. 148B. 380 C. 1420 D. 1280Câu 3: MNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 500. Số đo góc P bằng:
A. 800 B. 1000 C. 500 D. 1300Câu 4: HIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằngA. 8cm B. 16cm C. 5cm D.12cmCâu 5: Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?A. 11cm; 12cm; 13cm B. 5cm; 7cm; 9cmC. 12cm; 9cm; 15cm D. 7cm; 7cm; 5cmCâu 6: ABC và DEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để ABC = DEF ?A. B. C. AB = AC D. AC = DFII/ TỰ LUẬN: (7 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A, có và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.1/ Chứng minh: ABD = EBD.2/ Chứng minh: ABE là tam giác đều.3/ Tính độ dài cạnh BC.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 số 2

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)Bài 1: (1,5 điểm) Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi câu:Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằngA. 900 B. 1800 C. 450 D. 800Câu 2: ABC vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng:
A. 1480 B. 380 C. 1420 D. 1280Câu 3: MNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 500. Số đo góc P bằng:A. 800 B. 1000 C. 500 D. 1300Câu 4: HIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằngA. 8cm B. 16cm C. 5cm D.12cmCâu 5: Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?A. 11cm; 12cm; 13cm B. 5cm; 7cm; 9cmC. 12cm; 9cm; 15cm D. 7cm; 7cm; 5cmCâu 6: ABC và DEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để ABC = DEF ?A. B = DB. C = FC. AB = AC D. AC = DFBài 2: (1,5 điểm) Đúng hay sai?

TTNội dungĐúngSai1Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.2Nếu ABC và DEF có AB = DE, BC = EF, thì ABC = DEF3Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.4Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì > 900.5Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó bằng nhau6Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 thì tam giác đó là tam giác vuông cân

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, có và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

Xem thêm: Thư Viện Trực Tuyến Violet

1/ Chứng minh: ABD = EBD.2/ Chứng minh: ABE là tam giác đều.3/ Tính độ dài cạnh BC.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 7 số 3

Câu 1: (2 điểm): Cho ABC cân tại B, có ∠A= 700. Tính số đo ∠B?Câu 2: (3 điểm)Cho tam giác ABC có AB = 8 cm , AC = 6 cm , BC = 10 cm.a. Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao ?b. Kẻ AH vuông góc với BC . Biết BH = 6,4 cm. Tính AH.

Xem thêm: Bài Tập Về Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học Violet Mới Nhất 2021

Câu 3: (5,0 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của CB lấy điểm N sao cho BM = CN.a) Chứng minh: Δ ABM = Δ ACNb) Kẻ BH ⊥ AM ; CK ⊥ AN ( H ∈ AM; K ∈ AN ) . Chứng minh : AH = AKc) Gọi O là giao điểm của HB và KCâu 4. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao?

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *