Trắc nghiệm giới hạn dãy số violet

… 3142lim/9232423lim/611lim/3222120−++−+−−−−−++−+→→→xxxxxxxxxxxxxxx Bài tập 5: Tính các giới hạn: GIỚI HẠNA: Giới hạn dãy số: Kiến thức cần nhớ: Định lý1: (Điều kiện cần để dãy số giới hạn) Nếu một dãy số giới hạn thì nó bị chặn. … nhất của giới hạn) Nếu một dãy số giới hạn thì giới hạn đó là duy nhất. Định lý3: (Điều kiện đủ để dãy số giới hạn) (Định lý Vaiơstrat). Một dãy số tăng và bị chặn trên thì giới hạn. … Một dãy số giảm và bị chặn dưới thì giới hạn. Định lý4: (Giới hạn của một dãy số kẹp giữa hai dãy số dần tới cùng một giới hạn) Cho ba dãy số (un), (vn), (wn). Nếu *Nn∈∀ ta có…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm giới hạn dãy số violet

*

*

… −A.+∞B.−∞C.2 D 2B.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 6n 1a) lim3n 2−+223n n 5b)lim2n 1+ −+n nn n3 5.4c) lim4 2++29n n 1d) lim4n 2− +−ĐÁP ÁN 6n 1a) lim 23n … ÷+ = =+ + ÷  Bài tập 3/SGK tr-121.Tìm giới hạn ( )3 2a)lim n 2n n 1+ − +( )2b)lim n 5n 2− + −()2c)lim n n n− −()2d) lim n n n− + Đáp án ( )3 2a) lim n 2n n 1+ … ÷ − +−= = + + + − ÷  Bài tập :Tính giới hạn sau:22n 5a) limn n 1++ +22n n 3b) lim2n 1− −+()2 2c) lim n 1 n n 1+ − + − Đáp án 2222 52n 5nna) lim lim 01…

Xem thêm: Bài Toán Lãi Suất Ngân Hàng Violet, Access Denied

*

*

*

Xem thêm: Top 5 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 8 Chương 3 (Trắc Nghiệm + Tự Luận)

hạn dÃy số không có giới hạn hữu hạn cũng không giới hạn vô cực.+ Tuyệt đối không được áp dụng các định lý về giới hạn hữu hạn cho các dÃy số giới hạn vô cực.(( 1) )n IV/ Giới hạn … các số hạng của dÃy (un) giới hạn thì đi xa mÃi theo chiều dương của trục số, vượt qua mọi điểm L dù L lớn đến đâu.+ Đừng nghĩ rằng một dÃy số không giới hạn hữu hạn thì giới hạn … IV/ Giới hạn ở vô cực 1. Định nghĩa- Ta nói dÃy số (un) giới hạn khi nếu un lớn hơn một số dương bất kỳ, kể từ một số hạng nào đó trở đi.Ký hiệu: hay khi – DÃy số (un) giới hạn…

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *