Trắc nghiệm mũ logarit violet

… http://www .tailieupro.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm mũ logarit violet

co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. c http://www .tailieupro. c http://www .tailieupro. c … http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Có Đáp Án Violet, Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Cực Hay

c http://www .tailieupro. c http://www .tailieupro. c … http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. co http://www .tailieupro. c http://www .tailieupro. c http://www .tailieupro. c…

*

… x 3log 3x l: 1 A { ;81} B { } C {81} 3 Cõu 174) Cho a 0, a Tỡm mnh SAI A B 2x Cõu 172) Logarit c s ca D 2x D C D { ;81} A Tp giỏ tr ca hm s y a x l R B Tp xỏc nh ca hm s y a x l R … x C x 1; x D x Cõu 194) t a log Hóy biu din log 20 80 theo a a2 2a B log 20 80 a a Cõu 195) Tớnh o hm ca hm s: y log 20 x 20 A y ” B y ” x x.ln 20 A log 20 80 C log 20 80 C y “…

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Hóa 2016 Violet, Trọn Bộ Chuyên Đề Hóa Lớp 12

*

… Câu 54 Tính chất hàm số y  x nửa khoảng (0; ) ? A Hàm số đồng biến B Hàm số nghịch biến C Đồ thị hàm số qua điểm (0;1) D Đồ thị hàm số qua điểm (0; 0) Câu 55 Đạo hàm hàm số y  x 4 là: A … Dạng toán Tìm tập xác định hàm số lũy thừa tính đạo hàm Ví dụ Tìm tập xác định tính đạo hàm cấp hàm số lũy thừa sau: a) y  (x  4x  3)2 : Đạo hàm: y   … y   y y d Đồ thị: y Đồ thị hàm số lũy thừa y  x   1 1 qua điểm I (1;1) Lưu ý: Khi khảo sát hàm số lũy thừa với số cụ thể, ta phải xét hàm số toàn tập xác định 0 1 I O Chẳng hạn:…

*

… thị hàm số có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng Câu 102:Cho hàm số y = logax (0 35 480 0

*

89 396 0

*

Hỗ trợ khách hàng Giúp đỡ Giới thiệu

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *