Trắc nghiệm vật lý 9 chương 2

Khi đưa đầu ống dây kín lại gần cực Bắc của nam châm cố định thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện ống dây biến thiên như thế nào?

A.Tăng B.GiảmC.Không thay đổi D.Không xác định được.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 9 chương 2

Câu 2:Mã câu hỏi:120692

Chọn câu trả lời đúng khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A.Đặt cuộn dây gần một nam châm mạnh.B.Đặt một nam châm mạnh trong lòng cuộn dây.C.Khi số đường sức từ xuyên qua lòng cuộn dây rất lớn.D.Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

Câu 3:Mã câu hỏi:120693

Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?

A.Khi cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm.B.Khi thanh nam châm chuyển động ra xa cuộn dây.C.Khi thanh nam châm chuyển động lại gần cuộn dây.D.Cả A, B và C đều đúng.

Câu 4:Mã câu hỏi:120694

Những bộ phận nào dưới đây là bộ phận cơ bản của một máy biến thế?

A.Cuộn dây sơ cấp.B.Cuộn dây thứ cấp.C.Lõi sắt.D.Cả ba bộ phận trên.

Câu 5:Mã câu hỏi:120695

Cuộn dây sơ cấp của máy biến thế có 1200 vòng, cuộn thứ cấp 60 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là

A.9V B.11V C.22VD.12V

Câu 6:Mã câu hỏi:120696

Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Hãy chỉ ra kết luận không chính xác.

A.Tác dụng nhiệt và tác dụng hóa học.B.Tác dụng quang.C.Tác dụng từ.D.Tác dụng sinh lí.

Câu 7:Mã câu hỏi:120697

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 6V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là

A.9V B.4,5VC.3VD.1,5V

Câu 8:Mã câu hỏi:120698

Máy biến thế không hoạt động được với hiệu điện thế (nguồn điện) nào?

A.Giảm điện trở của dây dẫn.B.Giảm công suất của nguồn điện.C.Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện.D.Giảm công suất truyền tải.

Câu 9:Mã câu hỏi:120699

Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?

A.Giảm điện trở của dây dẫnB.Giảm công suất của nguồn điệnC.Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điệnD.Giảm công suất truyền tải

Có thể bạn quan tâm:  đề kiểm tra 1 tiết hình học 10 chương 3 trắc nghiệm violet

Câu 10:Mã câu hỏi:120700

Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10000V. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là

A.5kW B.10kWC.0,5kWD.2kW

Câu 11:Mã câu hỏi:120701

Đặt một nam châm điện nằm yên trước cuộn dây kín. Có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây kín khi đóng và ngắt mạch của nam châm điện liên tục?

A.Không có hiện tượng gì.B.Xuất hiện dòng điện cảm ứng không đổi chiều.C.Xuất hiện dòng điện cảm ứng luôn đổi chiều.D.Cả A, B và C đều đúng.

Câu 12:Mã câu hỏi:120702

Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A.Số đường sức từ xuyên qua tiết điện S của cuộn dây dẫn kín lớn.B.Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.C.Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.D.Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

Câu 13:Mã câu hỏi:120703

Trường hợp nào sau đây dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín không đổi chiều?

Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín:

A.đang tăng mà giảm.B.đang giảm mà tăng.C.đang tăng mà tăng hơn nữa.D.Trường hợp A và B là đúng.

Câu 14:Mã câu hỏi:120704

Các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai khi nói về máy phát điện xoay chiều?

A.Phần ứng: là khung dây sinh ra dòng điện xoay chiều.B.Phần cảm: là nam châm sinh ra từ trường.C.Rôtô : là bộ phận quay.D.Stato: là bộ phận góp điện để đưa dòng điện ra ngoài.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Lần 1, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 7

Câu 15:Mã câu hỏi:120705

Công thức nào sau đây là đúng và chỉ rõ công suất sự hao phí điện năng trên dây dẫn?

A.P = U.IB.P = U2/RC.P = R.I.tD.P = R.P2/U2

Câu 16:Mã câu hỏi:120706

Ở thiết bị nào dòng điện xoay chiều chỉ gây tác dụng nhiệt?

A.Bóng đèn sợi đốt.B.Ấm điện.C.Quạt điện.D.Máy sấy tóc.

Câu 17:Mã câu hỏi:120707

Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là

A.Biến đổi dòng điện một chiều.B.Biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.C.Biến đổi hiệu điện thế một chiều.D.Biến đổi điện năng tiêu thụ trong mạch.

Câu 19:Mã câu hỏi:120709

Có thể bạn quan tâm:  đề cương ôn tập chương 3 đại số 8

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 100 vòng, cuộn thứ cấp 1000 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 12V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là

A.Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.B.Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.C.Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây dẫn kín có dòng điện.D.Đưa một cực pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 21:Mã câu hỏi:120711

Khi cho thanh nam châm chuyển động lại gần ống dây kín, dòng điện trong ống dây có gì khác với trường hợp cho thanh nam châm chuyển động ra xa ống dây?

A.Không thay đổi.B.Đổi chiều.C.Thay đổi cường độ.D.Cả B và C đều đúng.

Câu 22:Mã câu hỏi:120712

Để tạo ra dòng điện cảm ứng người ta dùng các cách sau, cách nào là đúng?

A.Đưa cực nam châm lại gần ống dây.B.Đưa cực nam châm ra xa ống dây.C.Quay nam châm xung quanh 1 trục thẳng đứng.D.Cả ba cách đều đúng.

Câu 23:Mã câu hỏi:120713

Trong các thí nghiệm sau đây khi nào không làm thay đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

A.Đưa cực nam châm lại gần, ra xa ống dây.B.Đưa ống dây lại gần, ra xa cực nam châm.C.Quay ống dây xung quah trục vuông góc với ống dây.D.Quay ống dây xung quanh 1 trục trùng với trục ống dây đặt trong từ trường.

Câu 24:Mã câu hỏi:120714

Các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều?

A.Phần ứng: là phần quay, phần cảm ứng đứng yên.B.Rôtô là phần cảm, stato là phần ứng.C.Rôtô là phần đứng yên, stato là phần quay.D.Rôtô là phần quay, stato là phần đứng yên.

Câu 25:Mã câu hỏi:120715

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm hao phí điện năng khi tải điện đi xa?

A.Điện lượng của dòng điện bị mất mát do truyền trên dây.B.Do dòng điện sinh ra từ trường là mất năng lượng.C.Do dòng điện tỏa nhiệt trên dây dẫn khi truyền trên dây.D.Do một nguyên nhân khác.

Câu 26:Mã câu hỏi:120716

Vì sao phải truyền tải điện năng đi xa?

A.Vì nơi sản xuất điện năng và nơi tiêu thụ điện năng ở cách xa nhau.B.Vì điện năng sản xuất ra không thể để dành trong kho được.C.Vì điện năng khi sản xuất ra phải sử dụng ngay.D.Các lí do A, B, C đều đúng.

Xem thêm: Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Violet, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Violet

Câu 27:Mã câu hỏi:120717

Phương pháp nào là tốt nhất trong việc giảm điện năng hao phí trên dây dẫn?

Có thể bạn quan tâm:  đề kiểm tra vật lý 11 chương 1 violet

A.Giảm điện trở của dây dẫn đến rất bé.B.Giảm công suất truyền tải trên dây.C.Tăng hiệu điện thế truyền tải.D.Giảm thời gian truyền tải điện trên dây.

Câu 28:Mã câu hỏi:120718

Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở R thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10kV. Điện trở dây dẫn bằng

A.50Ω B.500ΩC.5ΩD.5000Ω

Câu 29:Mã câu hỏi:120719

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 2000 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều U thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là 220V. Hiệu điện thế U bằng

A.20VB.22VC.12VD.24V

Câu 30:Mã câu hỏi:120720

Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ:

Tiếng Anh 9

Giải bài Tiếng Anh 9

Giải bài tập Tiếng Anh 9 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9

Unit 1 Lớp 9 A visit from pen pal

Tiếng Anh 9 mới Unit 1

Lịch sử 9

Lý thuyết Lịch sử 9

Giải bài tập SGK Lịch sử 9

Trắc nghiệm Lịch sử 9

Lịch sử 9 Chương 1 Lịch Sử Thế Giới

Công nghệ 9

Lý thuyết Công nghệ 9

Giải bài tập SGK Công nghệ 9

Trắc nghiệm Công nghệ 9

Công nghệ 9 Quyển 1

Xem nhiều nhất tuần

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Đề thi vào lớp 10 môn Lý

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Đề thi vào lớp 10 môn Sinh

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2

Phong cách Hồ Chí Minh

Chị em Thúy Kiều

Các phương châm hội thoại

Chuyện người con gái Nam Xương

8 bài văn mẫu Chuyện người con gái Nam Xương

6 bài văn mẫu về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa

5 bài văn mẫu về Kiều ở lầu Ngưng Bích

Văn mẫu Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

5 bài văn mẫu hay về bài thơ Con cò

Khóa học luyện thi lớp 10 chuyên Toán

Khóa học Toán nâng cao lớp 9

Kết nối với chúng tôi

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

Thứ 2 – thứ 7: từ 08h30 – 21h00

truongxaydunghcm.edu.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *