Thứ Năm, Tháng Sáu 4

Trường đào tạo Trung cấp Sư phạm Tiểu học ở Sài Gòn

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC Ở SÀI GÒN

Đào tạo Trung cấp Sư phạm Tiểu học ở Sài Gòn nhằm đào tạo Giáo viên Tiểu học có trình độ Trung cấp công tác tại các trường Tiểu học trong giai đoạn đổi mới giáo dục. Đào tạo Trung cấp Sư phạm Tiểu học ở Sài Gòn hiện đang là một trong những lựa chọn hàng đầu nếu bạn muốn theo đuổi ngành Sư phạm Tiểu học. Một trong những nguyên nhân đó là thời gian đào tạo Trung cấp tương đối ngắn hơn so với đào tạo Cao đẳng hay Đại học. Thêm vào đó, không phải ai cũng có đủ khả năng để thi đậu vào đại học với yêu cầu điểm số quá cao. Với thời gian đào tạo ngắn, học Trung cấp, bạn có thể sớm ra trường, tìm một vị trí trong trường Tiểu học, vừa giảng dạy tích lũy kinh nghiệm vừa có thể tiếp tục học lên cao.

Yêu cầu đào tạo Trung cấp sư phạm Tiểu học ở Sài Gòn, học viên phải có cả kiến thức, kỹ năng cũng như phẩm chất đạo đức của một người giáo viên, cụ thể:

1. Về kiến thức

– Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp cấp tiểu học, được nâng cao về 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên – Xã hội, hoặc 1 môn chuyên sâu (Toán/Tiếng Việt/Sư phạm Âm nhạc/Sư phạm Mĩ thuật/Giáo dục Thể chất/Giáo dục chuyên biệt/Công tác Đội/Tiếng dân tộc), tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn.

– Có kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học, về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, bước đầu biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học.

– Có kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hóa của đất nước.

– Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh – quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.

– Có hiểu biết về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hòa nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

– Được trang bị những thông tin cập nhật về đổi mới giáo dục Tiểu học trong nước và khu vực, có khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở tiểu học.

2. Về kỹ năng

– Biết lập kế hoạch giáo dục cho từng học kỳ và năm học, biết lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ở tiểu học.

– Biết tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Biết dạy cho học sinh phương pháp học tập, đặc biệt biết tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin, vào quá trình dạy học ở tiểu học.

– Khi có nhu cầu, có thể dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hòa nhập.

– Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Có kỹ năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản. Có khả năng giáo dục học sinh cá biệt. Biết lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh.

– Biết giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

trung cấp sư phạm tiểu học ở sài gòn
Đào tạo Trung cấp Sư phạm Tiểu học ở Sài Gòn

TRƯỜNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC Ở SÀI GÒN

Một số trường đào tạo Trung cấp Sư phạm Tiểu học ở Sài Gòn: Trường Trung cấp Miền Đông, Trường Trung cấp Hồng Hà,…

Để biết thêm thông tin về đào tạo Trung cấp Sư phạm Tiểu học ở Sài Gòn, bạn có thể đăng ký tại form dưới đây.

TƯ VẤN 24/24